Direktor GP BiH Zoran Galić pohvalio pripadnike GP BiH TU Jug

gp bih tu jug
gp bih tu jug
... Robertom Perićem i rukovoditeljima unutarnjih postrojbi ovog Ureda.

Na sastanku je razgovarano o rezultatima rada TU Jug za razdoblje siječanj - lipanj 2017. i aktivnostima u području granične kontrole i nadzora granice.

Ravnatelj Galić ovom je prilikom pohvalio rad Postrojbe granične policije Neum koja je u posljednje vrijeme imala veći broj zapljena narkotičkih sredstava, ali i rad TU Jug i ostalih postojbi ovog Ureda u svim segmentima borbe protiv prekograničnog kriminaliteta.

Također, ravnatelj Galić je istaknuo problem kadrovske nepopunjenosti, ali i da su na raspolaganju svi ljudski potencijali i materijalni resursi kako bi se skratilo vrijeme zadržavanja i omogućio neometan prelazak državne granice s obzirom na povećanu frekvenciju putnika i prijevoznih sredstava tijekom turističke sezone.

"Granična policija BiH tijekom turističke sezone nastoji učiniti granicu dovoljno fleksibilnom za brži protok ljudi i robe, ali se i pridržava uspostavljenih mehanizama rada koji će spriječiti ilegalne migracije, trgovinu drogama, nedopustivu trgovinu visokotarifne robe i sve druge oblike protuzakonitog ponašanja", kazao je Galić.

Dodao je da građani trebaju znati i da učinkovit rad službenika opterećuju neadekvatna infrastruktura na pojedinim graničnim prijelazima, slaba propusna moć zbog nepostojanja više ulaznih ili izlaznih traka često uvjetovano konfiguracijom graničnog područja.

S obzirom na povećanu frekvenciju putnika i prijevoznih sredstava tijekom turističke sezone na graničnim prijelazima, a u cilju smanjenja vremena zadržavanja i omogućavanja neometanog prelaska državne granice, načelnik TU Jug Čapljina Robert Perić podsjeća građane na to da prije namjeravanog putovanja u inozemstvo provjere stanje na graničnim prijelazima, valjanost i rok važenja putnih isprava, te da ne koriste putne isprave koje su nadležnom tijelu prethodno prijavljene kao izgubljene ili ukradene.