DIREKTNO VLASNIŠTVO Moćna hrvatska grupacija preuzela Mercator u BiH

Mercator

Mercator u Bosni i Hercegovini više nije u vlasništvu srpskog Mercatora, prešao je pod direktno vlasništvo Fortenova grupe, saznaje Akta.ba.

Naime, Mercator BH je do sada bio u potpunom vlasništvu firme Mercator S, iz Beograda, koja također posluje u okviru Fortenova grupe, a sada je u 100-postotnom vlasništvu moćne hrvatske grupacije kako je dostupno u sudskom registru.

Također, na osnovu podataka iz registra, ukupan kapital tvrtke Mercator BH d.o.o. Sarajevo, koji iznosi 90,006,063.00 KM (u novcu 79,248,822.71 KM i stvarima 10,757,240.29 KM), upisan je na Fortenova grupu.

Riječ je u postupku koji je proveden i u drugim državama u regiji gdje vlasništvo nad Mercatorom nije bilo pod direktnom kontrolom Fortenova grupe.

Podsjetimo, Fortenova grupa sa sjedištem u Zagrebu posluje od 1. travnja 2019. godine. Kompanija je nastala provedbom nagodbe povjeritelja u Agrokoru koji je zbog nelikvidnosti i prezaduženosti završio u predstečaju vođenom kroz postupak prinudne uprave. Kao rezultat uspješno vođenih i zaključenih pregovora između povjeritelja Agrokora,  Fortenova grupa je s poslovanjem počela kao nova kompanija potpuno redizajnirane vlasničke, organizacijske i upravljačke strukture.