Dijagnoza doktora Halida Genjca

Dijagnoza doktora Halida Genjca

...i kako nema potrebe dalje tragati, prošla bez ozbiljne reakcije Hrvatskog političkog establishmenta u Bosni i Hercegovini.
Ovakvu dijagnozu prihvatiti kao činjenicu značilo bi osloboditi odgovornosti sve one koji su proteklih 25 godina vršili masovne zločine i etničko čišćenje nad hrvatskim narodom u Bosni i Hercegovini što je nedopustivo i još gore potpuno je neistinito.
Kako bi tragedija hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini bila puno jasnija prvo želimo podsjetiti Hrvatsku javnost na izjavu još jednog SDA-ovog utemeljitelja ideologa Irfana Ajanovića dok je bio potpredsjednik skupštine bivše Jugoslavije 1991. godine:

„ Bosna i Hercegovina je jedino održiva ako ima jednaku ekvidistancu prema Republici Hrvatskoj i Srbiji."
E sad se postavlja pitanje na koji način uspostaviti jednaku ekvidistancu prema Hrvatskoj politici u Zagrebu ako znamo da je Srpska politika u Beogradu planirala uspostavu Velike Srbije sa svim zločinačkim mehanizmima kao što su masovne likvidacije na nacionalnoj i vjerskoj osnovi što joj je na Međunarodnom sudu u Hagu i dokazano.
Odgovor je vrlo jednostavan doktor Halid Genjac.
Doktor Halid Genjac je osoba koja poznaje metodologiju dijagnosticiranja i zasigurno je brižljivo birana osoba za utvrditi anamnezu Hrvatima da je izmišljeni zajednički zločinački pothvat uzrok svih stradanja hrvatskog naroda.
Doktor Halid Genjac dobro zna ako izmišljeni zajednički zločinački pothvat postane prihvatljiv Hrvatskoj političkoj eliti logično će biti da je konačna dijagnoza kako su Hrvati sami odgovorni za svoj politički nestanak u Bosni i Hercegovini konačna istina i u potpunosti amnestira Armiju BiH i politički vrh SDA.
Od Irfana Ajanovića do Halida Genjca, hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini u ovih 25 godina je urađena auskultacija, inspekcija, palpacija i perkusija od strane AID-ovih operativaca i njihovih umreženih plaćenika.
Anamneza izmišljenih bolesti koju je politički vrh SDA i njihovi operativci u AID-u stavili u zdravstveni karton hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini jedina je ozbiljna krivica hrvatskih političara jer su dopustili bošnjačkim doktorima da nam rade nacionalnu dijagnozu.

Nažalost dok se doktori okupljeni u bošnjačkoj političkoj eliti bave dijagnozom hrvatskom narodu, dotle se hrvatski doktori bave skupljanjem političkih sinekura koje su isključivo u funkciji vlastite koristi i ozbiljno ugrožavaju svaki oblik uspostavljanja nacionalnih prioriteta kao što su sveobuhvatno raskrinkavanje i procesuiranje kreatora izmišljenog zajedničkog zločinačkog pothvata.
Doktor Halid Genjac je dao dovoljno povoda za ozbiljno političko i nacionalno sučeljavanje predstavnika hrvatskog naroda sa predstavnicima bošnjačkog naroda na svim političkim razinama.


KOORDINACIJA UDRUGA PROIZIŠLIH
IZ DOMOVINSKOG RATA HZ-HB