DIANA KAJMAKOVIĆ DEFINITIVNO SMIJENJENA Djelomično joj uvažena žalba

Diana Kajmaković
Avaz

Drugostupanjska disciplinska komisija za tužitelje Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), odlučujući o žalbama Ureda disciplinskog tužitelja (UDT) i tužene Diane Kajmaković, tužiteljice Tužiteljstva BiH, izjavljenim protiv odluke Prvostupanjske disciplinske komisije VSTV-a BiH, donijela je Odluku kojom se djelomično uvažava žalba tužene.

U vezi s tim, odluka Prvostupanjske disciplinske komisije VSTV-a BiH se preinačava na način da se odbija točka a) kojom je tužena proglašena odgovornom za počinjenje disciplinskog prekršaja iz članka 57. točka 23. Zakona o VSTV-u BiH „bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti i dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristranost i kredibilitet tužiteljstva“, priopćeno je iz Vijeća.

Iz VSTV-a BiH podsjećaju kako je riječ o dijelu odluke Prvostupanjske disciplinske komisije VSTV-a BiH, kojom je tužena proglašena odgovornom što je, obavljajući poslove rukovoditelja u Tužiteljstvu BiH, u sefu u svom uredu, bez propisnog evidentiranja, držala dokumente s oznakom stupnja tajnosti zaprimljene od 08.11.2021. do 24.08.2022. godine, osobnim dostavljanjem tuženoj „na ruke“, koji se odnose na predmete „Sky aplikacija“.

To je, kako se navodi, za posljedicu imalo neevidentiranje tužiteljskih spisa u skladu s propisima ili neulaganje u postojeće tužiteljske spise i propuštanje raspolaganja dokumentacijom od postupajućih tužitelja, te je propustila navedenu dokumentaciju razdužiti i predati vršitelju dužnosti glavnog tužitelja, kako je navedeno u pobijanoj odluci.

U preostalom dijelu žalba tužene je odbijena kao neosnovana i potvrđena je odluka Prvostupanjske disciplinske komisije VSTV-a BiH kojom je izrečena disciplinska mjera: premještanje s mjesta zamjenika glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH na mjesto tužiteljice Tužiteljstva BiH.

Žalba Ureda disciplinskog tužitelja na odluku Prvostupanjske disciplinske komisije VSTV-a BiH u cijelosti je odbijena kao neosnovana.

Na Odluku Drugostupanjske disciplinske komisije VSTV-a BiH postoji mogućnost žalbe Vijeću u cjelini i to isključivo u pogledu izrečene disciplinske mjere, navodi se u priopćenju.