Demanti informacije o visini plaće generalnoga direktora JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

...Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Mustafi Mujezinoviću u kojemu stoji: Poštovani premijeru Mujezinoviću,  iznenađeni smo Vašom netočnom informacijom o visini plaće generalnoga direktora JP Elektroprivreda  HZ HB d.d. Mostar od 5.309,29 KM koju ste javno objavili 5. travnja 2010. godine na tiskovnoj konferenciji u Sarajevu. 

U više navrata dostavljali smo Vam točne podatke o visini plaća, a posljednji put 5. ožujka 2010. godine, kada smo Vam poslali i preslike platnih lista svih članova Uprave za drugi mjesec 2010. godine iz kojih je jasno vidljivo kako je neto plaća generalnoga direktora ovoga poduzeća 3.085,38 KM (s minulim radom 3.818,06 KM).  

Od 1. lipnja 2009. godine na snazi je Zakon o plaćama i materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije BiH i javnih poduzeća u većinskom vlasništvu Federacije BiH, i ovo poduzeće u potpunosti provodi navedeni Zakon.

Smatramo tendencioznim Vaše uporno prikazivanje ovoga poduzeća kao poduzeća koje ne poštuje propise jer  ste između ostalog i javno objavili kako nismo uplatili dobit za 2008. godinu iako smo to prvi uradili.

Tražimo da se s Vaše strane objavi isprika i točni podaci, u interesu ovoga poduzeća, svih njegovih uposlenika kao i korisnika naših sluga, stoji u priopćenju Sektora za odnose s javnošću i edukaciju EP HZHB.