Dalipagić u Sarajevu otvorio sastanak tajništva SEETO s predstavnicima prometnog sektora u Bosni i Hercegovini

 Dalipagić u Sarajevu otvorio sastanak tajništva SEETO s predstavnicima prometnog sektora u Bosni i Hercegovini

...kvalitativnih podataka u SEETO, a prikupljeni podaci su bitni za sve regionalne sudionike, obzirom da se na temelju istih sačinjavaju razna izvješća koja Tajništvo priprema.
Važnost prikupljenih podataka ove godine je čak i bitnija u odnosu na prethodne godine, obzirom na aktualne pripreme, posebno u prometnom sektoru u Bosni i Hercegovini, za Samit koji će se održati 4. srpnja ove godine u Parizu.

Zamjenik ministra Dalipagić je u svom obraćanju istakao kako je integriranje prometne mreže Bosne i Hercegovine u regionalnu i TEN-T mrežu veliki izazov, a temeljni zadatak Ministarstva je postizanje standarda infrastrukture i prometa jednakih onima u zemljama Europske unije. Ključni izazov na međunarodnom planu je održiv i konkurentan promet, što je prioritet za ekonomski razvitak svake zemlje, ističe Dalipagić.
Dalipagić je podsjetio nazočne kako je od prethodne posjete tajništva SEETO do danas stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine s Europskom unijom, usvojena je Okvirna prometna politika BiH, predan je zahtjev za članstvo BiH u Europsku uniju, te je održan niz sastanaka i konferencija na kojima su pred Bosnu i Hercegovinu stavljeni novi izazovi, pri tom ističući snažnu opredjeljenost BiH razvitka prometne mreže i svih vidova prometa u BiH, putem investicijskih programa za razvitak infrastrukture, uklanjanje administrativnih barijera u prometu, a sve u cilju razvitka sveobuhvatne prometne mreže u BiH, kao dijela trans-europske prometne mreže. Dalipagić je u nastavku izvijestio sve nazočne o najznačajnijim projektima koji se provode unutar prometnog sektora u BiH.
Zamjenik ministra Dalipagić je izrazio zahvalnost entitetskim ministrima nadležnim za promet i predstavnicima Vlade Brčko distrikta na proaktivnom pristupu, razumijevanju i postizanju pune suglasnosti oko prijedloga Ministarstva, te na provedbi aktivnosti na izradi strateških dokumenata, te posebno zahvalnost Veleposlanstvu Velike Britanije, i konzultantima koji su angažirani u procesu izrade strateških dokumenata.
Na kraju, Dalipagić se zahvalio svima nazočnim, napose svima u tajništvu SEETO, organizaciji koja čini regionalnu suradnju u području prometa maksimalno učinkovitom, te im zaželio još veći uspjeh u budućem radu.