DA NE BUDE KASNIJE NISMO ZNALI Pišite sugestije na zakon o obiteljima s djecom

DA NE BUDE KASNIJE NISMO ZNALI Pišite sugestije na zakon o obiteljima s djecom

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike započelo je proces javne rasprave o Nacrtu Zakona o podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine u trajanju od 90 dana.

To pak znači da u razdoblju od prvi srpnja do 28. rujna možete slati svoje primjedbe i sugestije na spomenuti nacrt zakona, kojih u prvih šest dana, kako su nam potvrdili iz spomenutog ministarstva nije bilo.

Nacrt zakona o podršci obiteljima s djecom će biti dostupan na web stranici Ministarstva (www.fmrsp.gov.ba) uz priložen obrazac za dostavljanje pisanih komentara, primjedbi, prijedloga i sugestija, kako bi bio izrađen što kvalitetniji Prijedlog zakona.


Popunjeni obrazac za dostavljanje pisanih komentara, primjedbi, prijedloga i sugestija na predloženi Nacrt zakona može se dostaviti poštom ili osobno na adresu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu obitelji i djece, Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo) ili na e-mail adresu [email protected], priopćeno je ranije iz ovog ministarstva.


Nacrt zakona o zaštiti obitelji s djecom trebao bi donijeti ujednačena prava rodiljama u Federaciji, što do sada nije bio slučaj. Status majke u Širokom Brijegu, i status majke u Mostaru nije bio jednak, a osim HNŽ-a i ZHŽ-a različita su prava bila i u drugim županijama.


Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u suradnji s resornim županijskim ministarstvima te stranim i domaćim nevladinim organizacijama pripremilo Javnu politiku o zaštiti obitelji s djecom u Federaciji BiH, kao i Zakon o podršci obiteljima s djecom u Federaciji BiH. Nakon provedenog postupka javnih konzultacija tijekom 2017., te pribavljanja mišljenja relevantnih federalnih i županijskih institucija, Vlada Federacije je u srpnju 2018. razmatrala i utvrdila Nacrt zakona o podršci obiteljima s djecom u Federaciji BiH koji je Parlamentu Federacije dostavljen na usvajanje.


Hercegovina.info je u više navrata pisala o obespravljenim rodiljama, koje su bile ugrožene, osobito u nekim županijama koje su prekasno ili slabo prepoznavale da je pitanje majki i djece ključno u zemlji koju napušta sve više mladih obitelji. Zakon će biti tim bolji što više valjanih i stručnih primjedbi bude uvaženo.

Do sada je u nacrt uglavljeno da pravo na dječji dodatak mogu ostvariti djeca do navršene 18 godine života pod uvjetima propisanim ovim zakonom u iznosu od 6 posto prosječne isplaćene neto plaće u Federaciji BiH za prethodnu godinu prema podatku Federalnog zavoda za statistiku(cca. 55 maraka mjesečno). Predviđen je i uvećani dječji dodatak u iznosu od 8 posto prosječne isplaćene neto plaće u Federaciji BiH za prethodnu godinu(cca 74 marke mjesečno).

Također, uz dodatak, tu je novčana pomoć rodilji koja nije u radnom odnosu.

To bi pravo trebala ostvarivati rodilja koja se nalazi na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili se nalazi na redovitom školovanju, te koja ostvaruje druge Zakonom propisane uvjete. Predviđeno je da visina mjesečne naknade za ovo pravo iznosi 30 posto prosječne isplaćene neto plaće u Federaciji BiH za prethodnu godinu prema podatku Federalnog zavoda za statistiku i isplaćuje se kroz razdoblje od 12 mjeseci(cca 279 maraka mjesečno). U pogledu financiranja podrške obitelji s djecom Zakon predviđa da se pravo na dječji dodatak financira iz proračuna Federacije BiH, a pravo na novčanu pomoć rodilji koja nije u radnom odnosu financira sa županijske razine.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.