Da nam živi rad: 1. i 2. svibnja su blagdani u Federaciji BiH

... o blagdanima ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), određeno da je Prvi svibanj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana (1. i 2. svibnja).

Na dane blagdana poslodavci, ustanove, tijela uprave i druge pravne osobe ne rade, navedeno je u ovom priopćenju.