Cjelodnevni vrtić 170 KM, boravak za 4. dijete iz iste obitelji besplatan

Cjelodnevni vrtić 170 KM, boravak za 4. dijete iz iste obitelji besplatan

Jednoglasno je usvojeno izvješće o radu Dječjeg vrtića Čitluk za 2018. godinu koje je vijećnicima detaljno prezentirala ravnateljica te dječje ustanove Anica Božić. Vijećnici su potom razmatrali i usvojili prijedlog odluke o utemeljenju Lokalnog ekonomskog vijeća kao savjetodavnog tijela Općinskog vijeća i čitlučkog načelnika. Lokalno ekonomsko vijeće imat će ukupno deset članova (tri predstavnika privatnog sektora, pet iz javnog sektora i dva predstavnika javnih institucija), a zadaća mu je kroz partnerstvo i dijalog davati smjernice za izradu planova vezanih za ekonomski razvoj općine Čitluk i savjete i prijedloge vezane za konkurentnost i inovativnost malog i srednjeg poduzetništva općine Čitluk te pratiti i nadzirati realizaciju strategije razvoja općine Čitluk. Općinsko vijeće Čitluk usvojilo je i odluku o mjerilima i cijenama participacije roditelja za usluge Dječjeg vrtića Čitluk kojom će se osigurati sredstva za trajno obavljanje planiranih programa predškolskog odgoja i obrazovanja te ustanove. Odlukom su utvrđeni iznosi koje će roditelji djece smještene u vrtić participirati za usluge, i to za cjelodnevni boravak jednog djeteta vrtićke dobi 170 KM, za poludnevni boravak jednog djeteta vrtićke dobi 150 KM, za cjelodnevni boravak jednog djeteta jasličke dobi 190 KM te za poludnevni boravak jednog djeteta jasličke dobi 170 KM. Uz to, za dvoje djece iz iste obitelji spomenuta cijena participacije roditelja umanjuje se za 10 posto za svako dijete, za troje djece iz iste obitelji za svako dijete će se plaćati 150 KM dok se participacija za četvrto dijete iz iste obitelji neće plaćati.

Treba istaknuti da nova odluka o participacijama za roditelje nije nepovoljnija u odnosu na dosadašnju. Vijećnici OV-a Čitluk usvojili su i izmjene i dopune odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu u svrhu građenje objekata trajnog karaktera. Usvojili su i odluku o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, kojom su, sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, utvrđeni uvjeti, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u općini Čitluk. Vijeće je usvojilo i odluku o signaturi akata Općinskog vijeća Čitluk i njegovih stalnih radnih tijela, kao i rješenje i imenovanju članova povjerenstva za provođenje postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Čitluk. Na mandatno razdoblje do 31. prosinca 2020. u to povjerenstvo imenovani su Ivan Ostojić, predsjednik, te članovi: Stana Krmek, Marin Vučić, Ivanka Prusina i Ivan Stojić.