ČEKA LI SOLAROMANIJU SUDBINA SMILJOMANIJE Stotine tvrtki iz BiH predalo je zahtjeve za solare, no može li to izdržati mreža?

Struja
hercegovina.info

U Bosni i Hercegovini je na stotine zahtjeva tvrtki koje žele proizvodititi energiju iz obnovljivih izvora, no upitno je može li postojeće elektroenergetska mreža u Bosni i Hercegovini primiti svu proizvedenu energiju.

To je ključno pitanje koje nameću stručnjaci iz elektroenergetskog sektora. Elektroprijenos Bosne i Hercegovine pitali smo koliki je kapacitet elektroenergetske mreže u BiH i postoje li ograničenja za priključenje na mrežu, odnosno mogu li svi oni koji žele proizvoditi električnu energiju iz obnovljivih izvora to i realizirati, te hoće li biti odbijani zahtjevi investitora koji žele proizvoditi električnu energiju iz solarnih panela zbog potkapacitiranosti mreže.  

Jovana Mirković, saamostalna referentica za odnose sa javnošću i informiranje Elektroprijenosa BiH potvrđuje da će se na ovom pitanju morati raditi.  

Prijenosna mreža BiH nema neograničen kapacitet za prijem novih proizvodnih objekata, pogotovo uzimajući u obzir broj podnesenih zahtjeva za priključenje, te je jasno da će (ukoliko se želi integrirati veći broj novih proizvodnih objekata iz OiE) postojati potreba za njenom izgradnjom, odnosno pojačanjima. U skladu sa Pravilnikom o priključku (“Službeni glasnik BiH” broj: 95/08, 79/10, 60/12, 83/17) i Mrežnim kodeksom (Službeni glasnik BiH, broj: 78/21) u okviru procedure priključenja Korisnika na prijenosnu mrežu vrši se izrada Elaborata tehničkog rješenja priključka. Cilj izrade Elaborata je da se utvrdi tehnički izvodiv način priključenja uz najmanje troškove priključenja. Svaki potencijalni projekat za koji su korisnici podnijeli zahtjev za priključenje je specifičan. Na određenim lokacijama su postojeći prijenosni kapaciteti zauzeti i tehnički izvodiv način priključenja može, na primjer, biti priključenje izgradnjom dugih priključnih vodova ili priključenje na višu naponsku razinu. Ovo ne znači da će određeni investitori biti odbijeni nego da će doći do povećanja finansijskih ulaganja od strane investitora kako bi se izvršilo priključenje. Na drugim lokacijama, koje trenutno nisu toliko zanimljive investitorima, postoji mogućnost priključenja na postojeće objekte prijenosne mreže”, odgovara Mirković.

Ističe da u BiH ne postoji strateški dokument sa jasno definiranim ciljevima za integraciju novih proizvodnih objekata, a na temelju kojeg bi se izradili detaljni planovi i utvrdili objekti i potrebna sredstva za relizaciju, te su eventualna ulaganja, koja bi trebao izvršiti Elektroprenos BiH, besmislena jer može doći do predimenzioniranja/nedovoljne izgrađenosti za prihvat novih proizvodnih objekata.

“Izrada strateškog dokumenta nije u nadležnosti Elektroprijenosa BiH već resornih ministarstava. Međutim, kada je u pitanju priključenje novih proizvodnih objekata veći problem od kapaciteta prijenosne mreže na određenoj lokacijiji predstavlja pitanje šta sa značajnim bilansnim viškom koji će se pojaviti. Interkonekcije sa susjednim sustavima su ograničenog kapaciteta, što uz činjenicu da i susjedi imaju iste probleme vezano za prihvat proizvodnje iz OIE, dodatno usložnjava ovu problematiku. Dakle, ovo je problem s kojim ćemo se morati tek suočiti i to na regionalnoj razini jer izgradnja novih interkonektivnih vodova zahtijeva suglasnost svih zainteresiranij strana”, navodi se dalje u odgovoru Elektroprijenosa.

Zaključuju da je proces priključenja OIE složen proces koji se ne može svesti samo na pitanje kapaciteta prenosne mreže za priključenje na određenoj lokaciji i osim Nezavisnog operatora sustava u BiH i Elektroprijenosa neophodan je angažman svih resornih ministarstava i regulatora u BiH kako bi se iznašlo najbolje rješenje za integraciju OIE u EES BiH.

Podsjećaju da je državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) 18.05.2022. godine donijela odluku o odobravanju ukidanja maksimalno moguće snage prihvata iz neupravljivih izvora energije. Tom odlukom je odobren prijedlog Nezavisnog operatora sustava u BiH (NOSBiH) broj: 473-1/22 o ukidanju maksimalno moguće snage prihvata iz neupravljivih izvora energije u elektroenergetski sustav Bosne i Hercegovine sa stanovišta mogućnosti regulacije sistema. Dakle, sa stanovišta regulacije sustava u Bosni i Hercegovini više ne postoji ograničenje za priključenje neupravljivih/obnovljivih izvora energije (OIE).