CCI POZIVA VLADU HNŽ 'Uspostavite nadzor nad trošenjem javnog novca u institucijama'

cci hnž
CCI

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju Vladu i Skupštinu HNŽ da uspostave nadzor nad otklanjanjem slabosti i nepravilnosti u radu županijskih institucija kako bi trošenje javnog novca bilo odgovorno, transparentno i u skladu sa zakonima, te da bi se unaprijedila kvaliteta života građana.

Vlada i Skupština HNŽ kontinuirano ignoriraju nepravilnosti u radu županijskih institucija koje je utvrdio Ured za reviziju institucija u FBiH. Zabrinjava to što u Hercegovačko-neretvanskoj županiji ne postoji nadzor nad implementacijom revizorskih preporuka i nalaza.

U posljednje dvije godine Ured za reviziju FBiH objavio je 7 izvještaja za institucije u HNŽ. U svim institucijama zabilježen je veliki broj nepravilnosti. Utvrđene su nepravilnosti u zapošljavanju zaposlenika u javne institucije i u sklapanjima ugovora, da se dodatna sredstva na plaće ne isplaćuju u skladu s pravilnikom o radu i da se naknade za regres i vjerske i državne praznike isplaćuju u visini koja je iznad zakonski propisane, da se ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama, da se ne vrši interna revizija proračunskih korisnika županija, gradova i općina, da se raspodjela tekućih transfera drugim razinama vlasti vrši bez javnog poziva i utvrđenih kriterija i još puno drugih nepravilnosti koje se direktno dotiču trošenja javnog novca, a samim tim i kvaliteta života građana i građanki, priopćeno je iz CCI.

cci hnž

Nažalost, veliki broj preporuka se ponavlja, a institucije nastavljaju raditi s nepravilnostima u njihovom radu. Ukupan postotak ponovljenih preporuka za 2022. godinu iznosi 43%. Zabrinjavajuće je da je za 4 institucije za 2021. godinu ukupno dano 56 preporuka, dok se u 2022. godini broj revidiranih institucija smanjio na 3, ali je broj danih preporuka povećan na 63.

Zbog navedenog, CCI su uputili inicijative da se i na Vladi i na Skupštini HNŽ razmatraju i prate implementacije Programa mjera za otklanjanje nepravilnosti institucija koje revidira Ured za reviziju institucija FBiH za sve institucije kojima je osnivač HNŽ. Važno je ispratiti da se uočene nepravilnosti u radu institucija otklone te je zbog toga neophodno da se uvedu mehanizmi nadzora kojim će se osigurati postupanje po preporukama revizije. Međutim, na upućene inicijative nije bilo povratnih informacija, a revizorski izvještaji za navedene institucije se nisu našli na sjednicama niti Vlade niti Skupštine HNŽ.

Vlada i Skupština HNŽ moraju preuzeti veću nadzornu ulogu nad implementacijom revizorskih preporuka od strane revidiranih institucija. Realizacijom revizorskih preporuka institucije otklanjaju slabosti i nepravilnosti u radu što doprinosi odgovornijem trošenju javnog novca i kvalitetnijim uslugama za građane ove županije.

Iz CCI-ja dodaju kako se praksa razmatranja revizorskih izvještaja na Vladi i Skupštini već provodi u Tuzlanskoj županiji, Posavskoj županiji, Srednjobosanskoj županiji, Zeničko-dobojskoj županiji dok je ista praksa prihvaćena u Bosansko-podrinjskoj županiji i Unsko-sanskoj županiji, a inicira se i u ostalim županijama u FBiH, te kako je neophodno da i HNŽ započne s ovom praksom.