NASTANILI BI TRI OPĆINE 31.923 nezaposlenih u HNŽ-u, još 636 osoba u siječnju prestalo raditi

NASTANILI BI TRI OPĆINE 31.923 nezaposlenih u HNŽ-u, još 636 osoba u siječnju prestalo raditi
Ilustracija

Nakon raspada mostarskog Aluminija, ali i dolaska pandemije u proljeće naredne godine broj nezaposlenih u HNŽ-u kontinuirano raste.

Koncem siječnja 2021. godine u evidenciji Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije bile su evidentirane 31.923 nezaposlene osobe što je u usporedbi sa prosječnom nezaposlenošću u 2020. godini više za 1,2 posto, a u odnosu na prošli mjesec više za 0,3 posto.

Gledano prema općinama najveći broj registriranih nezaposlenih osoba nalazi se u općinama: Mostar (15.343 ili 48,1 posto), Konjic (3.867 ili 12,1 posto), Čapljina (3.225 ili 10,1 posto), Čitluk (3.190 ili 10,0 posto), Jablanica (2.145 ili 6,7 posto), Stolac (1.909 ili 6,0 posto), Prozor-Rama (1.832 ili 5,7 posto), Neum (376 ili 1,2 posto) i općina Ravno s 36 nezaposlenih osoba u evidenciji.

U ovom mjesecu evidentirano je 825 novoprijavljenih osoba.  Od ukupnog broja novoprijavljenih osoba njih 636 su se javile u evidenciju zbog prestanka radnog odnosa. Koncem siječnja zdravstvenu zaštitu putem Službe za zapošljavanje koristile su 26.292 nezaposlene osobe ili 82,4 posto. To znači da na svakih pet osoba evidentiranih u Službi za zapošljavanje četiri su istodobno i korisnici zdravstvene zaštite.