Bosanski psiho: zdravi u bolnici, bolesni na ulici

Oni, pak, za koje je taj objekt svojedobno bio podignut, danas se slobodno šeću drvarskim ulicama. O kakvoj opasnosti je riječ, i nije potrebno posebno isticati.

Općina nema novca

- Općina nema novca za smještaj i liječenje takvih osoba u nekoj od specijaliziranih zdravstvenih ustanova. Radi se tu o najmanje petnaest težih psihičkih bolesnika. Njih samo tanka nit dijeli od toga da mogu i sebi i drugima napraviti neko zlo - kazuje nam Srećko Divković, drvarski referent za socijalnu skrb.

Za općinu Drvar, to je zaista jedan od velikih problema, ističe i Anka Papak Dodik, općinska načelnica. U pitanju je manjak sredstava u općinskom proračunu. I za onih troje psihičkih bolesnika koji se nalaze na liječenju u Mostaru i Bakovićima, Drvar teškom mukom uspijeva osigurava novac.

Nema ni pomoći sa strane kako bi se ovaj problem barem pokušao riješiti, a stvari su zakonski tako postavljene da su spomenuti bolesnici jedino općinska briga, umjesto da oni budu briga države kao što je to nekada bilo.

Za preuzimanje državne skrbi nad teškim psihičkim bolesnicima zauzima se i resorni županijski ministar dr. Darko Horvat, no na pitanje hoće li zgrada bivše psihijatrijske bolnice u Drvaru jednoga dana ponovno služiti svojoj prijašnjoj svrsi, nismo mogli dobiti konkretan odgovor.

Rekao nam je tek da se ozbiljno radi na tome da tu zgradu što prije napuste njezini sadašnji stanari. Inače, prema neslužbenim podacima, u Drvaru trenutačno ima najmanje dvadeset i pet težih psihičkih bolesnika, što je u odnosu na broj stanovnika u toj općini dosta veliki broj.

Državu to, čini se, malo brine. Jer da je drukčije, vjerojatno danas u tom gradu zdravi ne bi bili u psihijatrijskoj bolnici, a bolesni na ulici.

slobodna dalmacija