Bolonjski proces: Studenti završe fakultet, ali ostaju bez zvanja

Tvrdnja Rektorskog zbora da se u bolonjski proces ušlo nespremno, sve više se pokazuje točna. Osim niza nesnalaženja, Pravilnik o korištenju akademskih titula te stjecanju znanstvenih i stručnih zvanja prelio je čašu. O kakvom je problemu riječ, najbolje zna prva generacija bolonjaca, koja je zbog nepostojanja zvanja za trogodišnju visoku stručnu spremu u bh. zakonima i neuređenog tržišta rada, na pravi problem naišla prilikom zapošljavanja, piše večernji list.

Bezuspješni pokušaji

Svi dosadašnji pokušaji da se donese pravilnik o korištenju akademskih titula te stjecanju znanstvenih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u BiH su propali. Nakon što je propalo nekoliko pokušaja usvajanja ponuđenog pravilnika, pokušalo se naći rješenje s rektorima pod koordinacijom ministra civilnih poslova BiH Sredoja Novića. Sastanak je organiziran da bi se nakon niza neuspjelih pokušaja u protekle tri godine usuglasio tekst pravilnika koji je već postao kamen spoticanja za primjenu bolonjskog procesa u odnosu na tržište rada. Na sastanka koji su rektori i predstavnici osam javnih sveučilišta u BiH održali utvrđen je gotovo cijeli tekst pravilnika, ali je preostala jedna točka za dogovor - usuglašavanje predbolonjskih s bolonjskim zvanjima.

Glasnogovornica Ministarstva civilnih poslova BiH Zorica Rulj potvrdila je medijima da je ta sporna točka riješena prijedlogom da se jasna razlika između stupnja obrazovanja predbolonjaca i bolonjaca napravi ECT bodovima. Naziv zvanja predbolonjaca ostao bi isti - diplomirani, odnosno prvostupanjski, dok bi se u njihovom eventualnom daljnjem školovanju stupanj obrazovanja određivao prema bodovima.

Dogovor nakon senata

Tako bi studij od osam semestara vrijedio 240 bodova, devet 270 bodova, a deset semestara (što je ekvivalent današnjem petogodišnjem studiju) 300 bodova uz naziv magistra struke. Rulj je kazala da će usuglašeni prijedlog konačnog teksta pravilnika biti dostavljen svim rektorima na još jedno razmatranje i konačnu potvrdu o njegovom prihvaćanju ili odbijanju s rokom od sljedećih nekoliko dana.

Također je podsjetila da se očekuju i stavovi Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišta u Mostaru, čiji će senati donijeti konačne odluke o prijedlogu teksta pravilnika.

Ako se postigne suglasnost o tom važnom dokumentu kod svih osam sveučilišta u BiH, on će biti proslijeđen Vijeću ministara BiH na usvajanje.

- Rektori se u principu slažu s popravljenim priedlogom, ali nemaju mandat usvojiti ovaj pravilnik. Na kraju je postignut dogovor da će ga na svojim sveučilištima prezentirati senatu, a nakon toga će dostaviti pismene primjedbe na pravilnik. Nadam se da će to uraditi što žurnije, a obvezali su se da će to dostaviti za nekoliko dana, rekla je pomoćnica ministra civilnih poslova za školstvo Esma Hadžagić.

 

Piše: Pero Zelenika/VLM