FOTO  BiH: Više od 180 ovisnika o drogama se obratilo liniji za pomoć

BiH: Više od 180 ovisnika o drogama se obratilo liniji za pomoć
Liniju je 26. lipnja 2017. godine otvorilo Udruženje za resocijalizaciju bivših ovisnika "Proslavi oporavak" sa sjedištem u Sarajevu s ciljem pružanja informacija o mogućnostima liječenja i rizicima koji nastaju uslijed ovisnosti o drogama.

Tijekom dvogodišnjeg perioda pruženo je 927 servisa, od čega 43,5 posto ovisnicima, a 51,9 posto članovima porodice.

-   Ovisnici više traže pomoć nego ranije  - 

Analiza rada linije, trenutno jedine ovog tipa u BiH, pokazala je da je u 81,7 posto slučajeva razlog kontaktiranja potreba za liječenjem, odnosno ulaskom u fazu oporavka, dok je deset posto poziva bilo informativne prirode.

Borislav Goić, predsjednik Udruženja "Proslavi oporavak", u razgovoru za AA je istakao da se broj servisa u odnosu na period prije otvaranja linije povećao osam puta.

"Helpline je na neki način omogućio građanima BiH koji imaju problema s ovisnošću ili njihovim najbližim da se slobodno jave i pitaju što napraviti u novonastaloj situaciji. Jako teško danas priznati da imate problem i da trebate nešto napraviti po tom pitanju", rekao je Goić.

Istakao je da je telefonska linija za pomoć otvorila mogućnost ljudima da se anonimno i besplatno jave i dobiju savjet što činiti u novonastaloj situaciji, budući da veliki postotak njih nije bio ni na kakvom obliku liječenja, odnosno terapije.

Servisi se pružaju i u savjetovalištu udruženja, a pored ovih aktivnosti unutar realizacije projekta "Biram oporavak" poseban prioritet su bile kampanje u ruralnim područjima gdje smatraju da su ljudi još više marginalizirani i teže se odlučuju da potraže pomoć.

"U današnje vrijeme kada razmišljamo o problemu ovisnosti o drogama moramo razmišljati i o marginalizaciji koja prati ljude koji sve to uzimaju i koji su ovisni, koji na neki način ne žele da idu u neke javne institucije, ustanove, da prvi put kažu da imaju problem i da žele nešto napraviti po tom pitanju", istakao je Goić.

- Veliki broj ovisnika prvu drogu uzelo prije 14. godine - 

Analiza je pokazala da je dob prvog uzimanja bilo kakve psihoaktivne supstance u gotovo 50 posto slučajeva između 14 i 18 godina, a zabrinjavajući je podatak da je oko 20 posto ovisnika prvu psihoaktivnu supstancu uzelo prije 14. godine.

Goić ističe da je u prethodne dvije godine čak 17 posto servisa pruženo maloljetnicima te da ovisnici sada traže pomoć po prvi put mnogo ranije.

"Potrebno je preventivno djelovati da se dob prvog uzimanja pomakne što je moguće više jer je poznato da je, ako se krene u mladom dobu, velika mogućnost da se ovisnost i razvije. Kod osoba  starijih od 25 godina mogućnost razvijanja ovisnosti je manja", istakao je Goić.

- Ekstremno velik broj korisnika kanabisa -

Iako ne raspolažu zvaničnim podacima o ovisničkoj populaciji u BiH, iz ovog udruženja navode da je pružen "ekstremno veliki broj" servisa korisnicima amfetamina, (38,3 posto) i kanabisa (44,4 posto), dok je zabilježen pad heroinskih ovisnika koji traže pomoć (20 posto).

"Smatram da su amfetamini jako dostupni na tržištu u BiH. Mislim da je sama ovisnost o amfetaminima dosta problematična. Mi vidimo velike probleme u razvoju tih ljudi. Jako velike probleme kada trebamo s njima raditi na motivaciji. Sam po sebi, amfetamin je jako štetna droga", pojasnio je predsjednik udruženja.

Tvrdi da se u BiH u velikoj mjeri zloupotrebljava kanabis, poznat i kao marihuana pogotovo kod mladih u kombinaciji sa alkoholom, analgeticima ili benzodiazepinima.

"U posljednje vrijeme se upotreba kanabisa sve više relativizira. O kanabisu se sve više govori kao o nekoj čudesnoj biljci. Nauka je dokazala da se medicinski kanabis konzumira samo za pacijente koji boluju od multiple skleroze i par bolesti, da on uglavnom ne liječi bolest, nego tretira neke simptome te da je konzumacija kanabisa izuzetno štetna pri razvoju mlade osobe. Kada pitamo ljude koja je bila droga s kojom su ušli u ovisnost, čak 90 posto njih reklo da je to bio kanabis", istakao je Goić.

Dodao je da je porodica ključan faktor u procesu ozdravljenja, budući da gotovo 64 posto ovisnika živi s roditeljima.

"Tu je jako veliki fokus, jer sam ovisnik puno puta neće iskazati motivaciju, ali se u kombinaciji sa svjesnošću unutar porodice to zasigurno može. To nije beznadežna borba. Često je jako teška, ali moramo imati nadu i pokazati da izlaz postoji i da je stvarno i naučno dokazan. Postoje ljudi, metode... Ništa nije izgubljeno, ali se moraju uzeti stvari u svoje ruke, potražiti pomoć i krenuti putem oporavka", poručio je Goić.

Udruženje "Proslavi oporavak" je analizu rada otvorene linije pripremilo povodom 26. lipnja, Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama, a više informacije će biti predstavljeno na današnjoj konferenciji za medije.

Helpline 0800-28 000 i savjetovalište za pomoć ovisnicima i njihovim porodicama je otvoreno svakog radnog dana od 8 do 16 sati.