BiH skinuta sa EU liste visokorizičnih zemalja za pranje novca

BiH skinuta sa EU liste visokorizičnih zemalja za pranje novca

Bosna i Hercegovina od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostatcima u svojem režimu sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju financijskom sustavu Unije, priopćii su iz državnog Ministarstva pravde. 

Na snagu je stupila Delegirana uredba Povjerenstva od 7. svibnja 2020. godine, kojom je revidirana lista visokorizičnih trećih zemalja. Revidirana lista je u većoj mjeri usklađena i sa listom FATF-a.
Europska komisija je prepoznala napredak i poduzete mjere u ovoj oblasti koji je BiH ostvarila u proteklom razdoblju, te je zaključila da u ovoj fazi, prema dostupnim informacijama Bosna i Hercegovina nema strateške nedostatke u režim sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Povjerenstvo će nastaviti pratiti djelotvornu provedbu takvih mjera.
"Ministarstvo pravde BiH je kroz svoj rad u proteklih nekoliko godina dalo značajan doprinos jačanju sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, posebice kroz ključne izmjene i dopune krivičnog zakonodavstva BiH i kroz izmjene i dopune Zakona o udrugama i fondacijama BiH", kažu iz Ministarstva pravde.

Dodaju da je u razdoblju 2016.-2018. Ministarstvo pravde BiH sudjelovalo u Radnoj grupi sa 8 podgrupa (čiji su članovi bili predstavnici institucija sa državne razine, razine entiteta i Brčko Distrikta), a koja je provela nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranje terorizma pod pokroviteljstvom Svjetske banke, te je bitno naglasiti da je i zajedno sa EU Ministarstvo pravde BiH kroz projekat „Izgradnja kapaciteta državnih institucija za vođenje dijaloga o javnoj politici sa civilnim društvom“ (projekat CBGI) uspostavilo e-registar, a sve ovo je u konačnici doprinjelo ispunjavanju uvjeta za skidanja BiH sa FATF-ove sive liste rizičnih zemalja, a od danas i EU liste.