BiH prijeti potpuna izolacija nakon ulaska Hrvatske u EU

BiH prijeti potpuna izolacija nakon ulaska Hrvatske u EU

...poljoprivrednih proizvoda u Uniju, moglo se čuti jučer između ostalog u Parlamentu BiH na konferenciji "Implikacije ulaska RH u Europsku uniju na BiH".
Danijela Martinović, predsjedateljica zajedničkog parlamentarnog Povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj, naglasila je kako nam prijeti situacija u kojoj poljoprivrednici neće moći izvoziti velik dio proizvoda na dosadašnje glavno tržište, a to je Hrvatska. Između ostalog, postoji realna opasnost da proizvođači mlijeka, mliječnih prerađevina, mesa, meda i drugog pretrpe do sada najžešći udar, tim više što su svoju egzistenciju do sada uglavnom temeljili na sigurnosti izvoza na hrvatsko tržište. Na seminaru, koji je potpomogla i Zaklada "Konrad Adenauer" našli su se predstavnici institucija BiH sa svih razina, ali i kolege iz Hrvatske koji su mogli iz prve ruke vidjeti u kakvoj se situaciji nalazi naše gospodarstvo te što nas sve čeka nakon 1. srpnja 2013.

Realna opasnost

Naime, od tog dana hrvatsko tržište će postati tržište Europske unije koje zahtjeva stroge standarde u nadzoru uvoza svih proizvoda životinjskog porijekla, kao i posebne granične prijelaze, a kako stvari stoje, bh. proizvođači će moći izvoziti samo na dva prijelaza na više od tisuću kilometara granice. Da stvar bude gora, jedino što u ovom trenutku sigurno možemo izvoziti u Europsku uniju su riba i sirova koža.
- Kada je riječ o ekonomskom aspektu, prijeti ta opasnost. Naravno, mi imamo obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ako se budemo striktno držali tih obveza, onda ćemo riješiti taj ekonomski problem, te političke i druge aspekte, navela je Martinović kazavši kako nije veliki optimist jer BiH i dalje krši SSP. Ako ovaj seminar, ali i sve ostale aktivnosti ne poluče uspjeh oko koordinacije svih aktivnosti naša zemlja, smatra Martinović, neće biti dovoljno pripremljena za ulazak Hrvatske u EU.
Istodobno, direktorica Direkcije za europske integracije BiH Nevenka Savić misli kako u ovom trenutku postoji više otvorenih pitanja u kojima će implikacije ulaska Hrvatske u EU biti najveće, a pored izvoza, tu su i imovinsko-pravni odnosi, rad, zapošljavanje, vanjskotrgovinski odnosi i elektroenergetika.
- Vrlo je važno da u preostalom razdoblju sve nadležne institucije u BiH poduzmu sve da bi se naši proizvodi mogli naći na izvoznoj listi. Trenutačno BiH u Europsku uniju izvozi samo ribu i sirovu kožu te je potrebno učiniti sve da se još neki od naših proizvoda nađu na listi, upozorila je Savić. U ovom trenutku prve su aktivnosti već krenule te ako se proces ubrza, do kraja ove godine moguće je da se nešto uradi po spomenutim pitanjima.

Izgradnja kod Bijače

I dok politički predstavnici na najvišim razinama i dalje samo govore o prijetnjama koje su se nadvile nad krhko bh. gospodarstvo Uprava za neizravno oporezivanje intenzivno radi na opremanju dva granična prijelaza koji će biti jedina veze poljoprivrednika s ostatkom Europe i na kojima će se obavljati poseban inspekcijski nadzor (veterinarsko uvjerenje i fito-sanitarno uvjerenje). Na sjeveru BiH to će biti granični prijelaz Gradiška, a na jugu granični prijelaz Bijača. Oba već od početka 2013. godine moraju funkcionirati u punom kapacitetu kako bi od srpnja 2013. kada Hrvatska i službeno postane članica EU-a protok roba tekao bez problema. Načelnik Odjela za komunikacije Uprave za neizravno oporezivanje Ratko Kovačević pojasnio je kako su pripreme za izgradnju graničnog prijelaza Bijača već počele, UNO je izvršio eksproprijaciju zemljišta i pribavljanje svih potrebnih dozvola za izgradnju, a novac za izgradnju je već osiguralo Ministarstvo financija i trezora BiH. Međutim, predstavnici poljoprivrednika, ali i mnogi ekonomski analitičari smatraju kako su dva prijelaza jednostavno premalo te da će zbog novonastalih troškova prijevoza trpjeti svi oni koji žele izvoziti na tržište EU-a. Naime, velik dio poljoprivrednika sada će morati prevaliti i po deset puta duži put kako bi stigli na jedan od dva prijelaza stoga se kao opravdano postavlja pitanje može li se s Hrvatskom dogovoriti opremanje još kojeg graničnog prijelaza.

Opremanje prijelaza

U svakom slučaju za izgradnju GP Bijača u kapacitetu da zadovolji nužne standarde za početak rada potrebno je 4,85 milijuna eura. Pritom će se za dio autoceste izdvojiti 3,5 milijuna eura, a za pomoćne objekte 1,35 milijuna eura, s tim da to neće biti kraj posla budući je u drugoj fazi UNO osigurao dodatnih 5,7 milijuna maraka iz IPA fondova za 2011. godinu. Za granični prijelaz u Gradišci potrebno je 300.000 maraka da se uradi nužna rekonstrukcija što će zahtijevati pojačan robni promet sve do izgradnje novog graničnog prijelaza Gradiška koji će biti na izlazu autoceste Banja Luka - Gradiška i do izgradnje novog mosta na rijeci Savi.
- UNO podržava zahtjeve gospodarstva i nastojanja Vijeća ministara BiH da se na sjeveru BiH osigura još jedan prijelaz na kojem će se moći vršiti promet roba s posebnim inspekcijskim nadzorom iz razloga što je prijelaz u Gradišci jako opterećen budući da je smješten u središtu grada i ne postoji mogućnost nekog značajnijeg proširenja, naglasio je načelnik Odjela za komunikacije Uprave za neizravno oporezivanje Ratko Kovačević.

Piše: Dario Pušić / Dnevni list