BIH Lokalni izbori 4. listopada, osim u Mostaru

BIH Lokalni izbori 4. listopada, osim u Mostaru
Ilustracija / hercegovina.info
Odluka o raspisivanju donesena je jednoglasno, a birat će se neposredno 64 općinska vijeća u Federaciji BiH, 56 skupština općina u Republici Srpskoj, 120 načelnika općina u BiH, 14 gradskih vijeća u FBiH, 7 skupština gradova u RS, 22 gradonačelnika u BiH te Skupština Brčko distrikta.

Izbori nisu raspisani samo za vijećnike Gradskog vijeća Grada Mostara, a rečeno je da će se to dogoditi kad se steknu neophodni uvjeti.

Odluka o rokovima provedbe izbora bit će donesena kad se osiguraju sredstva za održavanje izbora.

SIP je zaključilo i Središnji birački spisak sa 6. svibnjem 2020. godine, ukupan broj upisanih birača je 3.374.364, a u ovaj broj su uključeni i birači iz Grada Mostara i to 100.474.