BiH i dalje u zastoju prema Europi

BiH i dalje u zastoju prema Europi

Na sastanku održanom u Sarajevu, Ziegler je naglasio da je BiH ostvarila vrlo ograničen napredak u ispunjavanju političkih kriterija i nije prevladala zastoj u procesu europskih integracija dok većina ostalih zemalja u regiji odlučno napreduje.

''Ovakva nezadovoljavajuća situacija je najvećim dijelom uzrokovana nedostatkom kolektivne političke volje vodstva u Bosni i Hercegovini. Učinkovitost i funkcioniranje političkih institucija na svim nivoima vlasti moraju biti unaprijeđene i hitno se mora uspostaviti funkcionalan mehanizam koordinacije o pitanjima EU'', izjavio je Ziegler.

Nevladine organizacije koje su nazočile prezentaciji djeluju u različitim oblastima, uključujući političku analizu, prava žena te manjina.

Europska unija održava redovne konsultacije s predstavnicima nevladinih organizacija i njihov važan doprinos se traži prilikom pripreme godišnjih izvještaja o napretku za zemlje koje se žele pridružiti Uniji.

Fena