BiH: 85 posto građana za pridruživanje EU-u

BiH: 85 posto građana za pridruživanje EU-u
...među onima koji žive na teritoriju Federacije BiH nego što je to slučaj sa stanovnicima Republike Srpske, pokazalo je istraživanje što ga je provela Direkcija za europske integracije BiH. Informaciju o istraživanju provedenom u veljači u srijedu je usvojilo Vijeće ministara BiH a rezultati pokazuju kako se za pristupanje BiH EU-u izjasnilo 85 posto ispitanika, prenosi Slobodna Dalmacija.

U FBiH ta potpora raste do čak 90 posto dok se među onima koji žive na teritoriju RS u prilog pridruživanju BiH Uniji izjasnilo tri četvrtine uključenih u istraživanje.

Ono je pokazalo i kako najveći broj ispitanika ima pozitivno mišljenje o EU-u a takvo stajalište iskazalo je 85 posto sudionika.

Usporedba sa sličnim istraživanjem provedenim 2013. godine pokazala je kako je broj građana BiH koji misle dobro o EU-u povećan za pet posto.

Kao najveću prednost koju nosi ulazak u EU državljani BiH vide mogućnost stvaranja novih radnih mjesta.

Takvo mišljenje dijeli 40 od 100 ispitanika što je dvostruko više u odnosu na udio onih koji drže da je ulazak u EU najvažniji zbog osiguranja mira i političke stabilnosti.

Tek sedam posto ispitanika misli kako nema prednosti od ulaska u EU. Kao moguće negativne aspekte pridruživanja BiH EU ispitanici su naveli moguće povećanje troškova života i poreza.

Deset posto ispitanika smatra da ulazak u EU nema nedostataka što je znatno veći postotak u odnosu na istraživanje provedeno godinu ranije.

Gotovo dvije trećine ispitanika smatra da je borba protiv korupcije najvažnija reforma koju BiH treba provesti a više od 66 posto je izjavilo kako podupire provedbu svih nužnih reformi.

Istraživanje je međutim pokazalo kako je još uvijek velik broj ispitanika koji zapravo ne znaju u kakvom je točno odnosu BiH s EU-om.

Iako zbog neispunjavanja postavljenih uvjeta još nije stupio na snagu ni Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU (SAA) više od 35 posto ispitanih u BiH drži da njihova zemlja ima status kandidata za članstvo a 32 posto je izjavilo kako BiH već pregovara o članstvu u EU.