BH Telecom i Telekom Srpske spremni za uslugu prenosivosti broja

BH Telecom i Telekom Srpske spremni za uslugu prenosivosti broja
...bio spreman za pružanje ove usluge već od 30. lipnja prošle godine, izjavila je danas Feni glasnogovornica RAK-a Amela Odobašić.

Sa druge strane, JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar još nisu spremne za pružanje ove usluge.

Odobašić je navela da je Regulatorna agencija za komunikacije, u sklopu aktivnosti koje se vode na stvaranju uvjeta za korištenje usluge prenosivosti telefonskih brojeva u mobilnoj telefonskoj mreži Bosne i Hercegovine, zatražila od mobilnih operatora BH Telecom d.d. Sarajevo i JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar informaciju o njihovoj spremnosti za pružanje usluge prenosivosti telefonskih brojeva s 1. siječnja 2012. godine.

- Na osnovu dostavljenih informacija konstatirano je da BH Telecom izvršio potrebne aktivnosti i da je spreman za pružanje ove usluge. Telekom Srpske a.d. Banja Luka je bio spreman za pružanje ove usluge već od 30. lipnja 2011. godine, kazala je ona.

Po njenim riječima, tvrtka JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar još nije izvršila potrebne pripreme vlastitih komutacijskih sustava u mobilnoj telefonskoj mreži i nije spremna za početak primjene ove usluge.

- Radi toga pretplatnici mobilne telefonske mreže Bosne i Hercegovine nisu u mogućnosti koristiti uslugu prenosivosti telefonskih brojeva s 1. siječnja 2012. godine, naglasila je Odobašić.

Ona je upozorila da zbog toga Agencija razmatra sankcioniranje JP Hrvatske telekomunikacije Mostar d.d, koji svojom nespremnošću onemogućavaju sve korisnike mobilne telefonije u BiH da koriste uslugu prenosivosti telefonskih brojeva.

Najavila je da će o poduzetim mjerama Agencija naknadno obavijestiti javnost.

fena