Bevanda: Od ponedjeljka institucije ne bi funkcionirale da opet nema privremenog financiranja

Bevanda: Od ponedjeljka institucije ne bi funkcionirale da opet nema privremenog financiranja

Istovremeno je jednoglasno zaključilo da će dug prema bivšim pripadnicima Oružanih snaga BiH, koji su u petak jedanaesti dan prosvjedovali pred zgradom bh. Parlamenta u Sarajevu tražeći isplatu mirovina, biti uvršten u proračun BiH za ovu godinu, koji je još u izradi.

Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, kazao je da se taj dug odnosi na razdoblje od 2010. godine, kada su usvojene izmjene zakona koji je omogućio prijevremeno umirovljenje vojnika, do 31. ožujka ove godine. Vijeće ministara će predložiti bh. Parlamentu da van snage stavi ove izmjene zakona, dok će biti urađene druge kojima će biti regulirana prava bivših vojnika.

"Sredstva iz proračuna za isplatu mirovina bit će prebačena na entitetske mirovinske fondove radi isplate korisnicima. Vijeće ministara će predložiti Parlamentarnoj skupštini da stavi izvan snage izmjene zakona kako se više ne bi stvarale nove obveze po toj osnovi, a istovremeno će prava otpuštenih pripadnika Oružanih snaga biti od 1. travnja regulirana kroz izmjene i dopune izvornog zakona", rekao je Bevanda.

Dodao je da nove dopune zakona treba da pripremi Ministarstvo obrane BiH sa entitetskim vladama i zavodima MIO i da je cilj toga da prava bivših vojnika OS budu ujednačena s pravima srodnih kategorija na entitetskoj razini.

"Proračun i set izmjena zakona bit će zajedno dostavljeni Parlamentarnoj skupštini BiH", istaknuo je Bevanda.

Ovo nije zadovoljilo bivše vojnike, koji kažu da će danonoćni protest nastaviti do izmjena zakona.

Kada je riječ o proračunu, Bevanda je kazao da je usvojena odluka o privremenom financiranju za nova tri mjeseca, jer u protivnom od ponedjeljka institucije ne bi funkcionirale, te da se nada da će u što kraćem roku biti urađen proračun BiH za ovu godinu.

"Bio je ponuđen osnovni prijedlog proračuna, a do iduće sjednice Vijeća ministara treba biti urađena kvantifikacija i locirana mjesta za uštede da se u proračun uvrste otpušteni pripadnici OS i druge stvari što smo se obvezali, da radimo reforme i osiguramo financiranje institucija, posebno onih bitnih na putu prema EU. Moraju se naći sredstva za granične prijelaze, popis, implementaciju zakona o državnoj pomoći, Agenciju za borbu protiv korupcije i kriminala", dodao je Bevanda.

Naglasio je da osnovni prijedlog proračuna ne tretira samo smanjenje plaća, nego i troškove zakupa, ugovore o djelu i slično.

Za vrijeme sjednice Vijeća ministara BiH okupljeni bivši vojnici skandirali su "lopovi", "miševi", "hoćemo ostavke". Dok su čekali svoje predstavnike da se vrate sa sastanka u Vijeću ministara, neki od njih su govorili da su spremni upasti u zgradu bh. Parlamenta ako rješenje ne bude povoljno za njih. Tenzije su se malo smirile kada su dobili SMS od jednog svog predstavnika da je sve u redu, a prema neslužbenim informacijama, i specijalci su bili u pripravnosti.

Nakon sastanka sa Sadikom Ahmetovićem, ministrom sigurnosti BiH, koji im je prenio zaključke Vijeća ministara BiH, Slavenko Dodik, jedan od predstavnika bivših vojnika, kazao je da su djelomično zadovoljni jer će biti u proračunu, ali da je pitanje zakonskih izmjena pokušaj prijevare.

"Oni hoće staviti dio zakona izvan snage da bi radili nove izmjene zakona. Ne treba ništa stavljati izvan snage, nego samo ići u izmjene zakona. Prosvjedi se ne prekidaju. Ostajemo tu", dodao je Dodik.

Nezavisne novine