Banja Luka: Dogovorena deblokada Elektroprijenosa BiH

...poslovati tako da će investiranje u mrežu oba entiteta biti srazmjerno kapitalnom učešću dvaju entiteta u iznosu 58,89 u Federaciju BiH, a 41,11 u Republici Srpskoj.

Struktura zaposlenih u kompaniji će odgovarati kapitalnom učešću, a radi deblokade njenog rada, a do izmjene akata koji u narednom periodu trebaju da usaglase resorni ministri, odluke će uprava donositi konsenzusom i vođenje kompanije će usaglašavati sa članovima akcionara, odnosno između dvojice premijera.

Na današnjoj drugoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Elektroprijenosa", kojom su predsjedavali entitetski premijeri Nermin Nikšić i Aleksandar Džombić, donesen je zaključak po kojem su nadležni ministri dobili zadatak da usaglase stavove i predlože izmjene i dopune Statuta te ga usaglase sa zakonskim rješenjem, a u roku od 30 dana da bi se razmatrali na Skupštini akcionara.

Pokrenuta je i inicijativa za izmjenu Zakona o osnivanju kompanije u točki koja definira raspodjelu dobiti, a novim izmjenama omogućit će da se oko 100 miliona dobiti može rasporediti i ranije, jer je sadašnjim članom bilo regulirano da se to ne može vršiti prvih 10 godina.

Formirane su dvije ekspertske grupe koje će rješavati status 110-kilovoltne mreže u BiH, kao i druga za odnos neovisnog operatera sustava u BiH „Elektroprijenosa BiH".

Federalni premijer Nermin Nikšić je dodao da je poznat stav njegove vlade da je protiv toga da se 110-kilovoltna mreža vrati entitetima, ali da ostaje da se sačeka stav ekspertne grupe.

Usvojena je i preporuka Upravnog odbora da razriješi postojeću upravu koja je u statusu vršitelja dužnosti te pokrene proceduru za izbor nove.

Federalni premijer Nermin Nikšić izrazio je zadovoljstvo radom i dogovorenim zaključcima na ovoj sjednici.

„Mogli smo da nastavimo politiku koja je ovu kompaniju dovela u ovu blokadu ili da izaberemo jedan drugi pristup po kojem će se dogovarati u općem interesu da bi kompanija počela da radi kako je potrebno za sve građane i korisnike", naslasio je Nikšić i posebno je zahvalio resornim ministrima koji su usaglašavanjem stavova dali doprinos da je danas bilo moguće usaglasiti stavove.

I on i Džombić će, kaže, biti na raspolaganju i novom menadžmentu kompanije da bi ona profunkcionirala u zakonskim okvirima i dala doprinos razvoju mreže u BiH.

Također je i Džombić izrazio zadovoljstvo što je sjednica bila uspješna zato što joj je prethodilo usaglašavanje principa te da se nada će se „Elektroprijenos" deblokirati i početi uspješno da radi.

Dvojica premijera su izrazila spremnost i da se razgovara o nekim zajedničkim projektima dviju vlada te zajedničkim investicijama.

Fena