BAHATOST SNSD VLASTI NA DJELU Kaznena prijava protiv ministrice i načelnika u jednoj bh. općini

BAHATOST SNSD VLASTI NA DJELU Kaznena prijava protiv ministrice i načelnika u jednoj bh. općini
Skener.info

Skupština općine Novi Grad već više od pola godine ne funkcionira na legalan način jer 11 vijećnika oporbe ne dolazi na zasjedanja, tvrdeći da je tokom konstituiranja Skupštine grubo prekršen zakon.

Zato su početkom travnja vijećnici iz reda oporbenih stranaka (5 vijećnika SDS, 3 DNS, 2 PDP i 1 iz reda nacionalnih manjina) podnijeli Okružnom javnom tužiteljstvu u Prijedoru kaznenu prijavu protiv ministrice za lokalnu upravu i samoupravu Senke Jujić, načelnika općine Novi Grad Miroslava Drljače i predsjednika Skupštine općine Novi Grad Zorana Kukavice zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kaznena djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlasti, gdje su nositelji vlasti u Novom Gradu na nezakonit način izabrali rukovodstvo Skupštine općine, kao i za  nesavjestan rad u službi, jer Ministarstvo uprave i lokalne samouprave nije vršilo dužnosti nadzora i, očigledno, nesavjesno je postupalo u vršenju službe, iako je bilo svjesno da usljed toga može nastupiti teža povreda prava drugog ili veća imovinska šteta.

Politička kriza u Novom Gradu traje od kraja prošle godine, kada je počela konstitutivna sjednica Skupštine ove općine, koja je prekinuta od strane predsjedavajućeg radnog predsjedništva Hasana Rasavca, inače najstarijeg vijećnika, jer nije došlo do dogovora o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje i stalnih radnih tijela i odbora.

Nezakonit izbor radnih tijela

"Prilikom prekida, predsjedavajući je najavio nastavak sjednice za sedam dana, uz prethodne konzultacije sa predstavnicima političkih stranaka koje sudjeluju u parlamentu. Međutim, kad su predstavnici oporbe izašli iz sale, skupštinska većina je odlučila da nastave rad,  uz predsjedavanje najmlađe vijećnice iz reda SNSD-a Jovane Drljače (inače kćerke načelnika općine Novi Grad), iako Zakon ne propisuje mogućnost da najmlađi vijećnik predsjedava sjednicom, i tom prilikom nezakonito izabrali sastav stalnih radnih tijela, kao i predsjednika i  potpredsjednika Skupštine općine", kaže u izjavi za Skener.info Mladen Šumar, odbornik SDS u Novom Gradu.

On ističe da su nakon toga vijećnici oporbe poslali Ministarstvu za lokalnu upravu i samoupravu Republike Srpske zahtjev za nadzor nad zakonitostošću donesenih odluka, koje je svojim mišljenjem potvrdilo da je skupštinska većina grubo prekršila Zakon o lokalnoj upravi, Statut Općine i Poslovnik o radu Skupštine.

“Kako mišljenje ministarstva nije obvezujući akt, mi smo poslali dopis sa zahtjevom za donošenje upravnog akta, ali je Ministarstvo opet poslalo dopis u kojem ponavlja da je prilikom nastavka Konstitutivne sjednice Skupštine općine došlo do grubog kršenja normativnih akata i donošenja nezakonitih odluka od strane skupštinske većine te da je potrebno da se sve radnje vrate na početak, odnosno prije prekida Konstitutivne sjednice. Međutim, skupštinska većina sve vrijeme ignorira mišljenje Ministarstva i do sada su održali četiri  sjednice Skupštine općine na kojoj su donijeli niz nelegitimnih odluka”,  kaže Šumar.

On je dodao da oporba ne nazoči sjednicama i u međuvremenu je poslala dvije urgencije Ministarstvu uprave i lokalne samouprave za dalje postupanje, međutim sad Ministarstvo ne želi reagirati.

“Na djelu je klasičan primjer šutnje administracije i prešutnog odobravanja ovakvih postupaka skupštinske većine, iako je i zakonski rok od 90 dana za konstituiranje skupštine općine protekao”, jasan je Šumar.

Oporba je zbog svega toga bila primorana da podnese kaznenu prijavu protiv ministarke Senke Jujić zbog nepostupanja po Zakonu i svjesnog dopuštanja nezakonitog rada lokalnog parlamenta, protiv načelnika općine Novi Grad Miroslava Drljače zbog nepostupanja po mišljenju Ministarstva i predlaganja i donošenja nelegalnih akata,  i protiv predsjednika Skupštine općine Novi Grad Zorana Kukavice zbog organiziranja i predsjedavanja nelegalnom skupštinom.

Zloupotreba položaja

“Ministrica za upravu i lokalnu samoupravu zloupotrebljava svoj položaj i ovlasti te nesavjesno radi u službi jer svjesno propušta da donese upravne akte (rješenja) koje je u nastaloj pravnoj situaciji, po činjeničnom stanju koje je Ministarstvo za lokalnu upravu i samoupravu utvrdilo i po Zakonu o lokalnoj samoupravi, morala donijeti”, objašnjava Šumar i nastavlja:

“Načelnik općine Miroslav Drljača zloupotrebljava svoj položaj neprovođenjem pravnih stavova i mišljenja Ministarstva za lokalnu upravu, koji su obavezujući za sve aktere u ovom pravnom sporu. On je i ovlašteni predlagač svih akata koje usvaja Skupština općine, nastavlja da upućuje prijedloge akata u procedure razmatranja i usvajanja prema SO, priznaje Zorana Kukavicu i Selima Ekića za predsjednika i potpredsjednika SO Novi Grad, iako je svjestan da su oni izabrani na nelegalno nastavljenoj sjednici Skupštine, te ih je kao poslodavac prijavio na obavezna osiguranja iz radnog odnosa.

“Zoran Kukavica zlouporebljava svoj položaj predstavljajući se i ponašajući kao legalno izabrani predsjednik SO Novi Grad, za šta prima plaću u neto iznosu od 3.700,00 KM, organizira sjednice i predsjedava sjednicama SO Novi Grad, te potpisuje akte koja Skupština općine donese i ovjerava ih službenim pečatom”, dodao je Šumar.

Iz oporbe u Skupštini ove općine napominju da je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave na temelju njihovog zahtjeva za nadzor nad radom Konstitutivne sjednice SO Novi Grad, dalo mišljenje  u kojem je ukazalo na grubo kršenje Zakona o lokalnoj samoupravi (član 44. Stav 4. i 5.), Statuta općine Novi Grad (član 58.stav 4. I 5.) i Poslovnika o radu Skupštine općine (član 6. stav 5. i 6.) od strane skupštinske većine, odnosno da su povrijeđena prava i dužnosti predsjedavajućeg konstitutivnom sjednicom koji ta prava ima do izbora predsjednika skupštine.

Dušan Gašić, vijećnik PDP u Skupštini općine Novi Grad, kaže da je očigledno da je i Ministarstvo radilo u funkciji izvršenja naloga SNSD i da zbog toga šute, iako su konstatirali da je zakon prekršen.

Odgovor na odgovor

Smatrajući da mišljenje koje je dostavilo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave ne odgovara zahtjevu koji je pred ovaj organ postavljen, jer nije razriješena sporna pravna situacija koja se dogodila na prvoj sjednici, odnosno njenom nelegalnom nastavku, vijećnici oporbe su na taj akt dostavili svoj odgovor i ponovili zahtjev za postupanje.

“Ministarstvo je nakon toga dostavilo “Odgovor na ponovljeni zahtjev za postupanje”, kojim je jasno naglašena odgovornost Skupštine općine čijim je postupanjem na konstitutivnoj sjednici došlo do nepravilnosti  i grubog kršenja Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta i Poslovnika o radu Skupštine, te zaključilo da je potrebno da najstariji vijećnik, koji je prekinuo sjednicu, u što kraćem roku zakaže nastavak konstitutivne sjednice (od trenutka prekida),  kako bi se otklonile utvrđene nepravilnosti, shodno mišljenju Ministarstva”, objašnjava Gašić.

On dodaje da je Hasan Rasavac, najstariji odbornik u ovom sazivu, postupajući po navedenim nalozima iz mišljenja Ministarstva uprave i lokalne samouprave, u skladu sa članom 54. Poslovnika o radu Skupštine općine, za dan 26.02.2021. godine zakazao konzultacije političkih stranaka koje participiraju u SO, radi nastavka sjednice.

Nakon toga je, u skladu sa članom 44. Stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 58. stav 5. Statuta općine, nastavak Prve konstitutivne sjednice SO Novi Grad zakazao za 4.3.2021. godine u Kulturno obrazovnom centru, sa uredno dostavljenim pozivima i dnevnim redom. Na sjednici su se trebale razmatrati točke od 7-29 ranije utvrđenog dnevnog reda, dakle od tačke tijekom koje je konstitutivna sjednica prekinuta 28.12.2020.godine. Na navedene konzultacije kao i na zakazani nastavak Prve konstitutivne sjednice, predstavnici i vijećnici skupštinske većine nisu došli.

I pored naloga i upozorenja od strane Ministarstva uprave i lokalne samouprave, vijećnici skupštinske većine, već 25. veljače 2021.godine zakazuju i održavaju 3. redovnu sjednicu Skupštine općine, iako je predsjedavajući radnog Predsjedništva zbog dostavljenog mišljenja i naloga za otklanjanje nepravilnosti predlagao otkazivanje sjednice.

Po riječima vijećnika SDS Mladena Šumara, skupštinska većina je nastavila sa kršenjem zakona i  do danas je održala šest redovnih sjednica.

“Nakon što nije održan nastavak Konstitutivne sjednice poslali smo Ministarstvu “prvu urgenciju sa zahtjevom za postupanje” u kojoj smo ih informirali da je, u skladu sa njihovim uputstvima, najstariji vijećnik kao predsjedavajući radnog predsjedništva, zakazao konzultacije političkih stranaka i nastavak prve sjednice Skupštine općine, ali da se predstavnici skupštinske većine nisu pojavili – istaknuo je Šumar i dodao da su tom prilikom pozvali Ministarstvo da razriješi ovu situaciju i da u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, izvrši hitan nadzor i nakon provedenog postupka donese odgovarajući upravni akt koji bi bio obavezujući za sve aktere u ovom postupku.

“S obzirom da od Ministarstva nismo dobili jasan odgovor i putokaz za izlazak iz nastale situacije te da su  uputstva dana u aktima Ministarstva grubo ignorirana od strane skupštinske većine, Ministarstvu smo dostavili i “drugu urgenciju sa zahtjevom za postupanje”. U toj urgenciji istaknuto je da akti koje donosi SO Novi Grad pod predsjedavanjem nelegalno izabranog rukovodstva i sa nelegalno izabranim povjerenstvima i skupštinskim odborima, ne mogu s vremenom konvalidirati i da se moraju proglasiti nevažećim”, objasnio je Šumar.

Podnositelji urgencije još jednom su zatražili od Ministarstva da izvrši hitan nadzor i svojim aktom (rješenjem) naloži Skupštini općine provođenje mjera u smislu poništavanja odluka nelegalno nastavljene sjednice, kao i odluka sa naknadno održanih redovnih sjednica.

I bez odgovora

“I poslije druge urgencije  iz Ministarstva ni do danas nije došao nikakav odgovor, što ukazuje na spregu Ministarstva i nelegalnih organa Skupštine općine, i da je na djelu klasična šutnja administracije, čime se svjesno dopušta nezakonito djelovanje organa državne uprave i organa jedinice lokalne samouprave i time se nanosi ogromna šteta općini Novi Grad, ali i vijećnicima oporbe koji inzistiraju na poštovanju zakona – poručuje Mladen Šumar i dodaje da se ovim ponašanjem nadležnih urušava povjerenje građana u postojeći sustav i funkcioniranje pravne države.

Iz oporbe u Skupštini općine Novi Grad poručuju da, osim što imaju potvrdu da je uredno zaprimljena kaznena prijava, nikakve dalje informacije po tom pitanju nemaju.

“Nemamo kontakt ni sa sa predstavnicima Ministarstva jer ne žele komunicirati na tu temu”, kaže vijećnik SDS-a Mladen Šumar.

Vijećnik PDP u Skupštini općine Novi Grad Dušan Gašić naglašava da je bahatost SNSD vlasti prešla svaku mjeru.

– Skupštinska većina koju čine čine SNSD (10 vijećnika), SDA (2 vijećnika), SP (2 vijećnika), Pokret za Novi Grad-NDP-DEMOS (2 vijećnika), nastavlja svojim djelovanjem kršiti zakone i nanositi štetu općini i građanima Novog Grada. Ja osobno spremam još kaznenih prijava zbog samovlašća i drugih zloupotreba protiv novogradskih vlastodržaca. Ali, o tom – potom. Ako bude pravde, a znamo da je spora, ali dostižna, mi ćemo na kraju pobijediti u ovoj bitki – kaže Gašić.

Mladen Šumar kaže da su osim imenovanja predsjednika, potpredsjednika i tajnika SO Novi Grad, imenovani odbori i povjerenstva u kojima su samo predstavnici skupštinske većine, načelnici odjela, direktori i nadzorni odbori lokalnih poduzeća, agencija i ustanova.

“Donesen je niz odluka, između ostalog  Program rada Skupštine. Imenovan je sastav Općinskog izbornog povjerenstva u kojeg su, između ostalih,  izabrana dva načelnika odjela u općinskoj upravi i jedan direktor lokalne ustanove, čime su u direktom sukobu interesa. Prigovor na ta imenovanja, oporba je poslala SIP-u, očekujemo odgovor ovih dana”, kaže Šumar i dodaje da su ovakvim ponašanjem većine predvođene SNSD-om i same isplate plaća nelegalno izabranim dužnosnicima, načelnicima odjela, direktorima i članovima Nadzornih odbora protuzakonite.

“Osim toga, i naknade vijećnicima se isplaćuju samo vijećnicima skupštinske većine, ali ne i vijećnicima oporbe”, tvrdi Šumar.

Iz novogradske oporbe kažu da su im od pravnih procedura na raspolaganju ostali upravni spor i tužba nadležnim sudovima.

Šta na sve ovo kažu čelnici novogradske općine protiv kojih su podnesene kaznene prijave, kao i nadležni u Ministarstvu lokalne samouprave Vlade RS, nismo uspjeli saznati. Uporni upiti na ovu temu su naišli na zid šutnje.