AZIL Opada pristizanje migranata u BiH

AZIL Opada pristizanje migranata u BiH
Ilustracija

Od početka 2020. godine, Služba za poslove sa strancima (SPS) registrirala je 13.683 migranta koji su iskazali namjeru podnošenja zahtjeva za azil, što je za 45 % manje u odnosu na isti period prošle godine kada je Služba registrirala 25.076 migranta koji su iskazali namjeru za azil.

U ovom mjesecu Služba je registrirala 1.207 migranata koji su iskazali namjeru za azil, što je za 34% manje u odnosu na mjesec rujan ove godine kada je registrirano 1.837 migranata, čime se nastavlja trend smanjenja novopristiglih i registriranih migranata u Bosni i Hercegovini.

Kao rezultat kontinuiranog provođenja operativnih aktivnosti, Služba za poslove sa strancima je u proteklih sedam dana zbog nezakonitog ulaska ili boravka izrekla mjeru protjerivanja za 13 stranih državljana sa zabranom ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini, među kojima su državljani Afganistana, Pakistana i Iraka. 

Navedeni strani državljani su stavljeni pod nadzor u Imigracijski centar ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine. U posljednjih sedam dana, Služba za poslove sa strancima je sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljila 11 stranih državljana među kojima su četiri državljanina Turske, četiri državljanina Albanije, dva državljanina Afganistana i jedan državljanin Sirije. 

Stranim državljanima su prethodno izrečene mjere protjerivanja te su do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine boravili pod nadzorom u Imigracijskom centru. Na osnovu Sporazuma o Readmisiji sa R. Srbijom, državljanin Sirije i državljani Afganistana su vraćeni u Republiku Srbiju, dok su državljani Albanije i Turske vraćeni u zemlje porijekla. U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 6.377 migranata, navedeno j eu priopćenju iz Ureda za informiranje SPS-a.