Autoceste FBiH završile radove na Graničnom prijelazu Bijača, slijedi montaža objekata

Na izgradnji su bile angažirane domaće tvrtke Euroasfalt, ŽGP i Hidrogradnja, a radovi su financirani iz vlastitih sredstava, i prije nego su sredstva odobrenog kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) postala raspoloživa.

Ovo će biti jedan od dva međunarodna granična prijelaza na kojima će biti moguće uvoziti i izvoziti sve robe, nakon što 1. srpnja Republika Hrvatska postane članica Europske unije.

„JP Autoceste FBiH uspješno su i prije roka završile još jedan projekt", istaknuo je Ensad Karić, direktor JP Autoceste FBiH d.d. Mostar, naglašavajući da dalje poslove preuzima Uprava za neizravno oporezivanje BiH, koja će početi sa izgradnjom, opremanjem i stavljanjem u funkciju graničnog prijelaza Bijača.

„Posebno mi je zadovoljstvo što smo i ovaj projekt kvalitetno realizirali u suradnji sa domaćim kompanijama, čime dokazujemo da imamo i stručnost i kapacitete da vlastitim snagama i u predviđenim rokovima gradimo moderne autoceste", zaključio je Karić.

Radovi su trajali pet mjeseci, a službeni rok je bio 1. lipanj 2013.

"Najveći izazov tijkom radova bio je iskopati brdo visoko 30 metra, a široko 180 metara što je i učinjeno za tri mjeseca", istakao je Antonio Križanac, šef projekta dionice Bijača - Kravice.