Ako ste žrtva trgovine ljudima od sada možete telefonskim putem potražiti pomoć

Ako ste žrtva trgovine ljudima od sada možete telefonskim putem potražiti pomoć
Ilustracija

Danas je Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, ovo je dan kada udruge nastoje dodatno ukazati na ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze žrtve trgovine ljudima.  

Na ovaj značajan datum Udruženje za edukaciju i razvoj 'Dignitet' iz Mostara najavljuje početak projekta pod nazivom 'Funkcionalni pristupi za zaštitu dječjih prava' projekat se provodi uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti i Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNŽ.

Projektom se želi dati društveni doprinos u borbi protiv zlostavljanja djece i mladih. Cilj projekta je multidisciplinarnim pristupom doprinijeti suzbijanju problema trgovine ljudima, zaštititi prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja na području Mostara, te pružiti informacije i nova znanja koja mogu doprinijeti izgradnji ispravnog shvatanja i promjeni svijesti kod šire javnosti i stručnjaka o trgovini ljudima (njenim oblicima, uzrocima, rizicima) sa posebnim fokusom na prosjačenje i vrbovanje djece putem interneta od strane brojnih predatora. Projektom će se doprinijeti borbi protiv kršenja i zloupotrebe dječjih prava u HNŽ.

Na području implementacije projekta bit će održano sveukupno 12 radionica od kojih je osam edukativnih radionica za marginaliziranu djecu pod rizikom predškolske i školske dobi (djeca žrtve prosjačenja, djeca iz obitelji u kojima postoje ovisnosti).

Kako bi bio sveobuhvatan pristup uradit će se četiri radionice za njihove roditelje. U cilju smanjivanja broja zlostavljane i zloupotrebljene djece, Udruženje 'Dignitet' će provoditi kampanju, obilježit će se Europski dan borbe protiv trgovine ljudima (18. listopad). Kampanja koja će se implementirati imat će prvenstveno za cilj da potakne građane na društvenu odgovornost i konstantnu borbu protiv zlostavljanja i zloupotrebe djece.

Tijekom provedbe projekta bit će u funkciji Linija za pomoć 061 422 447 koja je i pokrenuta 30. srpnja 2021.godine, a povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlada Hercegovačko - neretvanske županije je na 123. sjednici, održanoj 16.6.2020. godine, donijela Rješenje o imenovanju Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima HNŽ i njime utvrdila zadatke Koordinacijskog tima. Udruženje u okviru projekta će usko surađivati sa Kordinacijskim timom, sve aktivnosti koje će se provoditi su u skladu sa Akcijskim planom HNŽ za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima Bosne i Hercegovine (2020. - 2023.).

Trgovina ljudima prvenstveno je kriminalna aktivnost, koja često ima karakteristike organiziranog i prekograničnog kriminaliteta, ali je i ujedno i teško kršenje ljudskih prava zagarantiranih međunarodnim pravom, Ustavom BiH, entitetskim ustavima i Statutom Brčko Distrikta BiH. Poseban vid eksploatacije djece je vidan u ljetnom razdoblju u gradu Mostaru. Djeca se primoravaju na prosjačenje kako na mostarskim ulicama tako i na raskrižjima.

U skladu sa svim prethodno navedenim, cilj ovog projekta je zaštita i promocija dječjih i ljudskih prava i pružanje pomoći pri ostvarenju istih, a u konačnici, kroz implementaciju niza projektnih aktivnosti, suzbijanje trgovine ljudima. Zemlje članice Generalne skupštine Ujedinjenih naroda su 2013. usvojile rezoluciju A/RES/68/192 i proglasili 30. srpnja Svjetskim danom borbe protiv trgovine ljudima, navedeno je u priopćenju.