AKO STE ZAPOSLENI Znate li kako provjeriti jesu li vam uplaćivani doprinosi? Evo načina ...

Porezna uprava FBiH Sarajevo

'Kod istog poslodavca sam radila nekoliko godina. Imala sam zdravstveno osiguranje. Tek kada mi je zatrebala hitna liječnička pomoć, saznala sam da su me u jednom momentu prestali osiguravati', požalila se čitateljica za N1. Ovakve situacije, nažalost, nisu rijetkost. 

No, daleko od toga da je ove važne stavke teško provjeravati. U oba bh. entiteta su građanima dostupne platforme na kojima, uz svega nekoliko klikova, možete provjeravati poslodavca. Stoga, apeliraju iz Porezne uprave Federacije BiH – bilo bi dobro da to često i činite.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine krajem pošlog mjeseca je objavila izvještaj prema kojem su, zaključno sa 20. listopadom, inspektori ove uprave do sada samo u brzim akcijama otkrili 10.091 radnika koji su radili 'na crno'.

Dok će priče o poslodavcima koji redovno izmiruju svoje obaveze prema uposlenicima mnogima u BiH zvučati prije kao incident, a iznad navedena statistika kao 'nužna' ili 'opravdana' realnost – brojni su ipak i oni koje podaci o vlastitom stažu ili uplaćenom osiguranju negativno iznenade, nerijetko i u poprilično nezgodnim momentima.

Istovremeno, nerijetki su i oni slučajevi u kojima radnici u Bosni i Hercegovini tek uslijed promjene radnog mjesta ili odlaska u mirovinu, saznaju da, suprotno njihovim uvjerenjima, nemaju broj godina radnog staža na kojeg su računali.

Ujedno, to koliko zapravo staža imamo, te da li nam je poslodavac redovno uplaćivao doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje nije pitanje samo za spomenute kategorije. Upravo suprotno. Mladi su, primjerice, ti koji mnogo češće mijenjaju radne strukture, češće rade i pod ugovorom o djelu, a sve ono što stoji na papiru nije nužna garancija da je sprovedeno i u praksi.

Administrativne teškoće sa kojim se susreću na skoro pa svakom susretu sa službama, sasvim sigurno su razlog zbog kojeg oklijevaju pri redovnoj provjeri ovih iznimno važnih informacija. No, znaju li da im one mogu biti na dohvat ruke, i to iz topline doma?

Kako provjeravati doprinose u FBiH?

Porezna uprava Federacije BiH ima posebnu elektronsku platformu za provjeru uplaćenih doprinosa i evidentiranog osiguranja.

Na online portalu za provjeru uplaćenih doprinosa i evidentiranog osiguranja, zaposlene osobe mogu provjeriti je li im i u kojem iznosu poslodavac uplatio doprinose i prijavio kod nadležnog organa počevši od 2011. godine kada je uspostavljen Jedinstveni sistem (uključujući i one zaposlene osobe kojima je od 2011. godine prestalo obavezno socijalno osiguranje tj. radni odnos).

Platforma se zove e-doprinosi i možete joj pristupiti putem ovog linka.

Provjera nije komplicirana, za nju će vam trebati svega nekoliko podataka. Pored unosa svog jedinstvenog matičnog broja, broja osobne iskaznice, te imena jednog roditelja, trebat će vam još osobni idenitifikacijski broj (OIB).

To je, naime, jedinstveni broj koji Porezna uprava Federacije BiH dodjeljuje svakoj osiguranoj osobi upisanoj u Jedinstveni sistem.

Za dobivanje ovog broja zaposlena osoba treba posjetiti poreznu ispostavu prema svome prebivalištu i uz pokaz osobne iskaznice dobiti obavijest sa osobnim podacima koja će sadržati i trajni OIB sa kojim može koristiti ovu uslugu.

Važno je napomenuti da, nakon što dobijete OIB uslugu možete koristiti bez ponovnih odlazaka u pripadajuću poreznu ispostavu. 

Šta možete učiniti ukoliko ovim putem utvrdite da niste osigurani?

Ukoliko zaposlenik u Federaciji BiH utvrdi da mu nisu uplaćeni doprinosi svoj slučaj može prijaviti na dvije mail adrese: [email protected] ili [email protected]. Može to učiniti i putem SMS-a na broj +387 61 724 610 ili putem besplatnog telefona na broj: 0800 203 33.

Napomenuli su i to da radnici moraju biti strpljivi, s obzirom na to da da nekada prođe i do 60 dana od početka rada do prvog podatka o uplaćenim doprinosima, radi rokova podnošenja obrazaca koje poslodavac ima, te zbog njihove obrade i kontrole.

"Sasvim sigurno da bi korištenje elektronskog servisa Porezne uprave moglo doprinijeti da se smanje iznenađenja uposlenika po pitanju neuplaćenih doprinosa. Uvođenjem ovih servisa od 2016. godine pokušala se preduprijediti situacija da uposlenici tek kada prestanu s radom kod poslodavca saznaju da im doprinosi nisu uplaćeni. 

Također, na JS 3650E prikazuju se i doprinosi po drugim osnovama koje mogu biti značajne osiguranicima (npr. doprinosi uplaćeni po osnovu trudničkog bolovanja, doprinosi po osnovu dokupa staža koje vrše županijski zavodi za zapošljavanje i dr.)", naglasili su iz PUFBiH, dodajući da svi oni uposlenici koji nemaju stalan pristup internetu, računaru, i slično – spomenuta uvjerenja mogu dobiti besplatno u poreznoj ispostavi kojoj pripadaju, navodi N1.

Kako provjeravati doprinose u RS?

Slično kao i u Federaciji BiH, i u Republici Srpskoj je na stranici tamošnje porezne uprave građanima dostupan odjeljak pod nazivom 'e-usluge'. Ipak, za razliku od FBiH, da biste koristili usluge ovog servisa morate biti registriran korisnik.

Postoje dva načina na koja se možete registrirati – putem interneta, ili odlaskom do porezne ispostave. Treba odmah naglasiti da se građanima, kako bi imali potpuniji pristup pregledu svojih doprinosa, savjetuje registracija odlaskom do ispostave, gdje ćete predati obrazac koji možete preuzeti ovdje.

Nakon toga, dobit ćete pristupne podatke, odnosno korisničko ime i šifru, sa kojima se prijavljujete ovdje.