Ako platite kaznu u roku od osam dana, pola vam se prašta

Ako platite kaznu u roku od osam dana, pola vam se prašta

Ovim izmjenama plaćanje prekršajnih kazni usklađuje se s entitetskim propisima i uređuje na jednoobrazan način u BiH.
Prema dopunama Zakona, koje je predložilo Ministarstvo pravde, ako osoba u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga plati kaznu, oslobađa se plaćanja preostalog iznosa kazne u visini od 50 posto. Istodobno, dopunama zakona omogućava se da Uprava za neizravno oporezivanje vrši prinudnu naplatu novčanih kazni izrečenih ne samo prekršajnim nalozima ovlaštenih osoba u ovoj upravi već i rješenjima sudova koji su posljedica prekršajnih naloga Uprave za neizravno oporezivanje.

Suradnja sa Srbijom

Između ostalog Vijeće ministara se upoznalo s problematikom u procesu digitalizacije i zaključcima koje su doneseni u Parlamentu BiH.
-Zaduženi su Ministarstvo prometa i veza i Regulatorna agencija za komunikacije BiH da u međusobnom kontaktu najhitnije dođu do sustavnih rješenja koja bi ubrzala realizaciju procesa digitalizacije, kazali su iz Vijeća ministara BiH.
Jučer je utvrđen i Prijedlog memoranduma o tehničkoj suradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije, kojim se jača suradnja u procesu pristupanja EU. Kako je priopćeno iz VM-a riječ je o intenziviranju suradnje u sektorima sigurnosti hrane, veterinarstva, fitosanitarne zaštite, poljoprivrede i ruralnog razvoja u procesu usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a, kao i razmjeni iskustava u vezi s korištenjem pretpristupnih fondova EU za ruralni razvoj.
Vijeće ministara BiH donijelo je Pravilnik o provođenju postupka zajedničke nabavke i osnivanje Središnjega nabavnog organa za potrebe više ugovornih organa, kada se odluče na zajednički postupak nabavke radi financijskih ušteda.

Sele se institucije u Mostaru

Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o rasporedu uredskog prostora za smještaj bh. institucija u Mostaru u objektu na adresi ulica Kneza Višeslava bb, ukupne površine 1.598,48 četvornih metara. U ovom objektu smještajni prostor dobili su: Agencija za sigurnost hrane, Služba za zajedničke poslove, Agencija za lijekove i medicinska sredstva, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Služba za poslove sa strancima, Konkurencijsko vijeće BiH, Institut za nestale osobe, Agencija za promociju stranih investicija u BiH - FIPA, Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH i Centar za uklanjanje mina u BiH. Uz ovo zadužene su nadležne službe da izrade prijedlog za smještaj institucija u Istočnom Sarajevu, a Služba za zajedničke polove je zadužena da nađe objekt za smještaj institucija BiH u Sarajevu, nakon što Pravobraniteljstvo BiH nije dalo suglasnost za kupovinu zgrade Hidrogradnje.

Dnevni list