Agencija za statistiku BiH objavljuje službene rezultate popisa

popis stanovništva
popis stanovništva

Iz Agencija za statistiku BiH priopćeno je da će podatke objaviti u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, Zakonom o statistici BiH i Јedinstvenim programom obrade podataka popisa, koji je u potpunosti usklađen sa preporukama Međunarodne monitoring misije i međunarodnim standardima za popis.

Korisnici statističkih podataka i građani podatke o demografskim, obrazovnim i ekonomskim karakteristikama stanovništva, etničkoj/nacionalnoj i vjerskoj opredijeljenosti stanovništva i jezika, domaćinstvima i porodicama i njihovim karakteristikama, stambenim zgradama, stanovima i uslovima stanovanja, te migracijama mogu naći na službenoj web-stranici popisa /www.popis.gov.ba/ i na stranici Agencije za statistiku BiH /www.bhas.ba/.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH sproveden je od 1. do 15. listopada 2013. godine, a Republika Srpska je odbacila rezultate koje je objavila Agencija za statistiku BiH, jer nisu vjerodostojni.

Republika Srpska nije priznala ono što je objavila Agencija za statistiku BiH jer se, prema podacima te agencije, stalnim stanovnicima smatraju i državljani BiH koji žive u inozemstvu.