13 zahtjeva hrvatskih predstavnika i udruga proisteklih iz Domovinskog rata

HVO postojavanje
HVO postojavanje
Klub hrvatskih izaslanika je izašao s 13 zaključaka koji za sada nisu prihvatljivi Klubu bošnjački izaslanika. Svih 13 zaključaka je dogovoreno s hrvatskim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, te oni predstavljaju odraz i njihovih stavova i zahtjeva. Donosimo 13 zahtjeva hrvatskih predstavnika i udruga o kojima će uskoro odlučivati Dom naroda Federacije BiH:

1. Izvršiti usklađivanje svih zakona koji reguliraju braniteljsku oblast s presudama Ustavnog suda FBiH

2. Obustaviti proces revizije do usklađivanja Zakona o provedbi kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite s presudama Ustavnog suda

3. Žurno formirati tim za koordinaciju revizije u skladu sa zakonom i pravilnikom o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i revizorskog tima za koordinaciju.

4. Žurno formirati nove revizijske timove u skladu s odredbama zakona i pravilnikom o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i revizijskog tima za koordinaciju

5. Staviti izvan snage sve odluke proistekle temeljem obrazaca FMB-2 do provedbe presuda Ustavnog suda

6. Žurno uspostaviti isplate korisnicima invalidnina s područja općina Ljubuški, Posušje, Grude i Široki Brijeg

7. Žurno pokrenuti inicijativu za izradu zakona o izmjenama i dopunama zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata

8. Žurno izvršiti popunu upražnjenih hrvatskih pozicija u Federalnom ministarstvu branitelja uz prethodnu suglasnost koordinacije četiri temeljne udruge HVO-a.

9. Ustrojiti i organizirati Federalno ministarstvo branitelja na načelima ustroja Ministarstva za pitanja branitelja HNŽ-a - stoji u dijelu zahtjeva hrvatskog kluba izaslanika.

10. Žurno vratiti pečate - koji su nezakonito oduzeti grupama za vojne evidencije u Zapadnohercegovačkoj županiji

11. Žurno okončati dostavu traženih informacija od strane HZMO RH sukladno dogovoru između BiH i RH

12. U Zakon o pravima branitelja ugraditi odredbu da se u postupku utvrđivanja stupnja invalidnosti za ranjene i zatočene pripadnike Oružanih snaga ne može utvrditi postotak invalidnosti manji od 20 posto

13. Žurno obustaviti sve aktivnosti nezakonito uspostavljenog inspektorata u Federalnom ministarstvu branitelj.