12 osumnjičenih za malverzacije u Željeznicama

Riječ je o osobama sa inicijalima N.Dž., S.R., S.S., N.L., E.Š., S.M., N.S., Z.V., A.K., N.Č., R.M. i A.H., koja se terete za više kaznenih djela.

Za prvoprijavljenog do šestoprijavljene, N.Dž., S.R., S.S., N.L., E.Š., S.M., osnovano se sumnja da su zajedno počinili kazneno djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja i kazneno djelo sklapanje štetnog ugovora - saopćila je federalna Uprava policije.

Za N.Dž. je utvrđen osnov sumnje da je sam počinio kazneno djelo zloupotrebe  službenog položaja ili ovlaštenja, kao i da je s S.R. zajedno počinio kazneno djelo krivotvorenje službene isprave.

Policija osnovano sumnja da je sedmoprijavljeni N.S. pomagao pri zloupotrebi službenog položaja ili ovlaštenja i sklapanju štetnog ugovora.

Za osmoprijavljenog do dvanaestoprijavljenog Z.V., A.K., N.Č., R.M. i A.H. osnovano se sumnja da su zajedno počinili kazneno djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.

Postupajući po naredbi Županijskog/Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo, istražitelji Federalne uprave policije su utvrdili da postoje osnovi sumnje da su prvoprijavljeni do četvrtoprijavljenog, kao odgovorne i službene osobe u JP Željeznice FBiH zloupotrijebili položaj i ovlaštenja tako što su postupali suprotno interesima preduzeća, čime su omogućili sticanje i pribavljanje protivpravne imovinske koristi jednoj firmi iz Sarajeva u ukupnom iznosu od 4.529.785 KM.

Prvoprijavljeni, drugoprijavljeni, četvrtoprijavljeni, petoprijavljeni i šestoprijavljena su, kao odgovorne i službene osobe JP Željeznice FBiH, zloupotrijebili službeni položaj ili ovlaštenja jer su postupali suprotno interesima preduzeća čime su omogućili sticanje i pribavljanje protivpravne imovinske koristi jednoj firmi iz Sarajeva u ukupnom iznosu od 490.321 KM.

U saopćenju se navodi da su utvrđeni i osnovi sumnje da su prvoprijavljeni do šestoprijavljene, kao odgovorne i službene osobe u JP Željeznice FBiH, zloupotrijebili službeni položaj ili ovlaštenja, tako što su kršeći Statut JP Željeznice FBiH i Zakon o javnim poduzećima FBiH omogućili jednoj firmi iz Sarajeva dobijanje kredita od 8.000.000 KM, gdje su za isti iznos opteretili zalogom imovinu "Željeznica".

Istražitelji su utvrdili i osnov sumnje da je prvoprijavljeni, kao odgovorna osoba u poduzeću, prekoračio granice svojih ovlaštenja što je za posljedicu imalo da za iznos od 8.000.000 KM bude opterećen zalogom imovina JP ŽFBiH.

Također, utvrđeno je da su prvoprijavljeni i drugoprijavljeni, kao odgovorne i službene osobe, izvršili krivotvorenje jedne odluke "Željeznicama", a što je trebalo poslužiti u svrhu prikrivanja kaznenih djela i počinitelja.

Utvrđen je osnov sumnje da je sedmoprijavljeni, kao odgovorna osoba i vlasnik jedne firme iz Sarajeva, pomogao u izvršenju kaznenih djela odgovornim i službenim osobama u poduzeću Željeznice FBiH, tako što je izvršio pripremne radnje za izvršenje kaznenih djela, čime je firmi, čiji je stopostotni vlasnik, pribavio protivpravnu imovinsku korist od 4.529.785 KM na direktnu štetu JP Željeznice FBiH.

Istražitelji su utvrdili i osnov sumnje da su osmoprijavljeni do dvanaestoprijavljenog, kao službene osobe u JP ŽFBiH, zloupotrijebili službeni položaj ili ovlaštenja čime su omogućili pribavljanje protivpravne imovinske koristi jednoj firmi iz Sarajeva od 4.529.785 KM na direktnu štetu JP Željeznice.

Srna