100 ratnih zločina Armije BiH nad Hrvatima za koje nitko nije odgovarao

100 ratnih zločina Armije BiH nad Hrvatima za koje nitko nije odgovarao

Radi se o stotinu zločina koji su obilježeni na karti sa točnim brojem ubijenih Hrvata.