ADIL ŠUTA "Kladionice su tik do škola. Djeca u Rodoču mogu se kladiti na 60-70 metara udaljenosti od učionice"

ADIL ŠUTA "Kladionice su tik do škola. Djeca u Rodoču mogu se kladiti na 60-70 metara udaljenosti od učionice"
Hercegovina.info

Adil Šuta (SDA) na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara zatražio je oštriji nadzor rada kladionica koje se nalaze unutar nedozvoljenih 100 metara od vjerskih objekata, osnovnih i srednjih škola.

"Već sam poslao inspekcijski nadzor kod Osnovne škole Bartol Kašić u Rodoču gdje se kladionica, prema Google maps, nalazi unutar 100 metara i iznosi nekih 60-70 metara. Tražim od gradonačelnika Grada Mostara da pokrene aktivnosti na provjeru udaljenosti gdje se god priređuju igre na sreću prema zakonu o Igrama na sreću. 

lan 89 koji kaže 'odobrenje za privređivanje kladioničkih igara u stavu 9 definira da za prostore u kojima se nalaze uplatna mjesta da treba dokaz da je priređivač vlasnik prostora ili dokaz o pravu korištenja prostora, kao i dokaz da se isti ne nalazi na udaljenosti manjoj od 100 metara od vjerskih objekata, osnovnih i srednjih škola", naveo je u svojoj vijećničkoj inicijativi ovaj vijećnik Koalicije za Mostar.

Grad je učinio "grijeh propusta" zbog administracijske šutnje te je grad prepun ovakvih anomalija.

"Svi u gradu znamo da nažalost ovo ne funkcionira. Molim gradonačelnika da spojimo i katastar i inspekciju te obiđemo čitav grad gdje ćemo naći desetine takvih objekata koji krše postojeći zakon i to Grad svjesno ili nesvjesno dozvoljava. Prvo kod davanja odobrenja takvih objekata gdje smo propustili priliku da ne odobrimo i ne reagiramo u 10-15 dana kad se traži odobrenje  za rad", zatražio je Šuta.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.