#Ženeva

 Loš sporazum s Iranom - novi rat

Loš sporazum s Iranom - novi rat

Netanyahu je lobirao protiv donošenja bilo kakvog sporazuma na nuklearnim pregovorima koji bi se trebali nastaviti 20. studenoga u Ženevi, a kojima je cilj zaustaviti obogaćivanje uranija.…