#zemlje

Ovo je 10 najdebljih nacija na svijetu

Ovo je 10 najdebljih nacija na svijetu

Ne nedostaje puno da brojka naraste do trećine ljudske populacije. Štoviše, na svijetu je gotovo dva i pol puta više pretilih od pothranjenih. I više ljudi umire zbog…