#verifikacija

Rok za verifikaciju stare devizne štednje produljiti do 31.prosinca 2018.

Rok za verifikaciju stare devizne štednje produljiti do 31.prosinca 2018.

Stvarna potraživanja utvrdit će se nakon završetka verifikacije