#Ušteda električne energije

90% uštede i bolja rasvjeta: LED žarulje

90% uštede i bolja rasvjeta: LED žarulje

Usporedba LED žarulje s klasičnom žaruljom u potrošnji tijekom12 satnog dnevnog korištenja, kroz 365 danaLED žarulja8W*12sati*365dana = 35 040 Wh ili 35,04kWhKLASIČNA žarulja60W*12 sati…