Međunarodni sud pravde 'ICJ' vratio Čileu 38 000 četvornih km mora

Odluka Međunarodnoga suda pravde (ICJ) odnosi se na 38 tisuća četvornih kilometara oceana koje Čile i sad kontrolira. Suci su druge velike dijelove…