#Twello

Priča o Hrvatskom domoljubu: Ivan Kantoci

Na ovu priču ekipa hercegovina.info došla je sasvim slučajno na terenu u Den Haagu na proslavi ulaska Republike Hrvatske u EU.