#trezor

Blokiran državni trezor!

Pražnjenje sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH obustavljeno je i raspodjela sredstava se ne vrši nikome već dva dana, čime je praktično…