VRGORAC KAO PRIMJER Razvili aplikaciju putem koje građani mogu pratiti sve troškove gradske uprave

Građani Vrgorca već neko vrijeme mogu koristiti aplikaciju "100% transparentno" koja okuplja jedinstven registar ugovora, narudžbenica i faktura…