#topli obrok

Topli obrok jednak za sve ili će se oporezivati

Topli obrok jednak za sve ili će se oporezivati

u jednakoj visini kao i plaća, piše Večernji list BiH. Naime, trenutačno visina toplog obroka varira te tako, primjerice, zaposlenici jednog javnog poduzeća primaju 16, a drugog 5 KM po danu. …