#tiroksin i tironin

Štitna žlijezda: Znaci upozorenja koje ne smijete ignorirati

Štitna žlijezda: Znaci upozorenja koje ne smijete ignorirati

Štitnjača, žlijezda u obliku leptira koja se nalazi u vratu, može imati veoma dramatičan uticaj na cijeli niz tjelesnih funkcija.