TEKSTILNA INDUSTRIJA U KRIZI Sve više radnika u BiH ostaje bez posla

Stanje u tekstilnoj industriji u BiH ponovo je u svojevrsnoj krizi i kompanije koje se bave ovom djelatnošću imaju sve više…