Grude su dobile prvu diplomiranu glumicu

Društvo u kojem živimo kao da nikada nije bilo ispunjenije apatijom i strahom od budućnosti. U takvim društvenim okolnostima se i mladi…