#Svijećnica

Zašto se blagoslivlja svijeća

Zašto se blagoslivlja svijeća

Sakralna umjetnost, posebice slikarstvo u crkvenoj umjetnosti, današnji dan oslikava kako Bogorodica na hramski žrtvenik stavlja Dijete (koje…

Danas je blagdan Prikazanja Gospodinova

Danas je blagdan Prikazanja Gospodinova

U narodu su brojne izreke koje se spominju uz ovaj blagdan. Naši stari bi običavali reći: „Kalandore ora, prođe zime pola. Za njom ide sveti Blaž, kaže to je laž!" Svijećnica, dan kada…