Nitko ne plaća porez na stanarine

Upravo je to jasna poruka da se Mostar ne zove bezrazložno ''grad slučaj''. O čemu se zapravo radi teško je doznati, jer smo i nakon…