BiH je izmišljena država

"U pravnom smislu, čini se da će BiH preživjeti kao država. I dalje će imati granice, zastavu... ali to je izmišljena država, država na papiru…