SSFBiH: Bilješka sa sastanka kod Premijera Vlade FBiH

...udruženja i saveza predvođene Seljačkim savezom FBiH nazočili su: Dragan Pavlović, predsjednik Seljačkog saveza FBiH, Mehmed Nikšić,…