#SSFBiH

SSFBiH:  Bilješka sa sastanka kod Premijera Vlade FBiH

SSFBiH: Bilješka sa sastanka kod Premijera Vlade FBiH

Na sastanku održanom u Sarajevu u uredu premijera Vlade FBiH dne 14.07.2015.godine u 15:00 sati ispred koordinacije poljoprivrednih udruženja...